Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aritmetik HT16/16MATMAT01a

Skapad 2016-10-26 10:05 i Sturegymnasiet Halmstad
Bedömningsmatris efter prov i Aritmetik
Gymnasieskola 1 Matematik

Centralt innehåll:

Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.

F
E
C
A
BEGREPP
Begreppet reella tal. Decimaltal och tallinjen. Bråktal. Hur hör bråktal och decimaltal ihop?
Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt översiktligt beskriva innebörden av dem med någon annan representation. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer.
Eleven kan med viss säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med några andra representationer. Dessutom växlar eleven med viss säkerhet mellan dessa representationer.
Eleven kan med säkerhet visa innebörden av centrala begrepp i handling samt utförligt beskriva innebörden av dem med flera andra representationer. Dessutom växlar eleven med säkerhet mellan dessa olika representationer.
PROCEDUR
Räkning med decimaltal, de fyra räknesätten, prioriteringsräkning. Räkning med bråktal, addition och subtraktion med lika nämnare. Förlängning och förkortning av bråktal.
I arbetet hanterar eleven några enkla procedurer, upptäcker misstag och löser uppgifter av standardkaraktär med viss säkerhet.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet.
I arbetet hanterar eleven flera procedurer, upptäcker och korrigerar misstag samt löser uppgifter av standardkaraktär med säkerhet och på ett effektivt sätt.
PROBLEMLÖSNING
Matematiska problem som kan lösas med bråkräkning eller med decimaltal.
Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar.
Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar.
MODELLERING
Göra om en fråga till ett uttryck som är möjligt att generalisera, en matematisk modell
I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer till matematiska formuleringar genom att informellt tillämpa givna matematiska modeller.
I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja och tillämpa matematiska modeller.
I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer till matematiska formuleringar genom att välja, tillämpa och anpassa matematiska modeller.
RESONEMANG
Förklara hur man bör gå tillväga för att lösa ett specifikt problem.
Eleven kan föra enkla matematiska resonemang.
Eleven kan föra välgrundade matematiska resonemang.
Eleven kan föra välgrundade och nyanserade matematiska resonemang.
KOMMUNIKATION
Tydlighet i redovisningen av beräkningar.
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag av matematiska representationer.
Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med viss anpassning till syfte och situation.
Dessutom uttrycker sig eleven med säkerhet i tal, enkel skrift och i handling samt använder matematiska symboler och andra representationer med god anpassning till syfte och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: