Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - Spa 8

Skapad 2016-10-26 10:30 i Kapareskolan A-D Kungsbacka Förskola & Grundskola
Övergripande bedömningsmatris spanska år 9
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

OMDÖME – Spanska

>>
>>
>>
>>
SKRIVA
Har svårt att göra sig förstådd i skrift.
Kan göra sig förstådd i skrift i mycket enkel form för att meddela, berätta eller beskriva något, enskilt och i samarbete med andra.
Gör sig förstådd i skrift på ett tydligt sätt när det gäller sig själv och andra bekanta ämnen. Visar att eleven behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt innehåll och varierat samt grammatiskt korrekt språk.
TALA
Deltar inte i samtal eller deltar inte tillräckligt ofta. Har svårt att muntligt berätta något.
Kan delta i enkla samtal och kan berätta något om sig själv och andra. Eleven kan även genomföra korta muntliga uppgifter själv eller tillsammans med andra.
Talar tydligt med ett bra uttal och har ett gott sammanhang. Försöker använda målspråket självmant.
Är muntligt aktiv och använder självmant målspråket. Försöker använda sig av strategier som t.ex omformuleringar för att göra sig förstådd.
Ordkunskap
Har svårt att förstå och lära sig enskilda ord på spanska och kan inte sätta ord i ett sammanhang.
Förstår innebörden av orden och kan delvis använda orden i ett enklare sammanhang trots att det inte alltid är ortografiskt (rätt stavat) eller grammatiskt korrekt.
Förstår innebörden av orden och kan sätta dom i ett sammanhang. Eleven kan använda sig av olika basord för att skriva meningar och basgrammatiken och stavningen är mestadels korrekt.
Kan översätta och bilda meningar med hjälp av orden på ett sätt så att det tydligt framkommer att eleven förstår innebörden. Eleven skriver meningar med hjälp av orden på ett varierat och grammatiskt korrekt sätt. Stavningsfel är få eller sällan förekommande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: