Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2016-10-26 12:06 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Biologi - Grundläggande biologi (Språkintro)
Grundskola 7 – 9 Biologi

Biologi

E
C
A
Beskriva biologiska sammanhang
Förmåga att beskriva/förklara biologiska händelser med användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva/förklara en biologisk händelse. Du använder ett vardagligt språk i din beskrivning.
Du kan på ett tydligt sätt använda biologins språk för att beskriva/förklara en biologisk händelse. Du visar god förståelse för vad som påverkar denna händelse och vad händelsen ger för konsekvenser.
Jämföra, resonera och dra slutsats
Förmåga att jämföra, resonera och dra slutsatser utifrån biologiska företeelser.
Du kan göra en enkel jämförelse mellan två biologiska organismer. Du kan visa på någon likhet och skillnad. Du använder ett vardagligt språk i din jämförelse.
Du kan göra en tydlig jämförelse mellan flera biologiska organismer. Du motiverar hur du tänker kring likheter och skillnader och kan utifrån detta dra en slutsats. I ditt resonemang använder du biologins språk på ett tydligt sätt.
Naturvetenskapliga upptäckter
Förmåga att beskriva hur naturvetenskapliga upptäckter påverkar människors vardag.
Du visar förståelse för hur människas kunskaper påverkar vår vardag.
Du kan på ett tydligt sätt motivera hur människans kunskaper påverkar vår vardag. Du sätter kunskapen i ett sammanhang där du förklarar både orsaker och konsekvenser
Du kan på ett mycket tydligt sätt motivera hur människans kunskaper påverkar vår vardag. Du sätter kunskapen i ett sammanhang där du resonerar kring orsaker och konsekvenser. Utifrån ditt resonemang drar du generella slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: