Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris SO åk 1

Skapad 2016-10-26 12:45 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 1 SO (år 1-3)

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ha kunskaper om mänskliga rättigheter och barns rättigheter
Du kan med hjälp av vuxen berätta något om barnkonventionen.
Du kan på eget initiativ berätta om barnkonventionen.
Du kan förklara varför vi har en barnkonvention och lite om hur den fungerar.
Samtala om normer och regler
Du kan delta i samtal om några regler i skolan.
Du deltar i samtal och har egna åsikter om normer och regler i skolan.
Du deltar i diskussioner genom att lyssna på andra och förklara varför du tycker som du gör.
Beskriva hur möten organiseras och genomförs
Du kan med stöd av vuxen berätta om hur ett möte går till t.ex. klassråd.
Du kan självständigt berätta hur ett möte går till t.ex. klassråd.
Du kan berätta om olika slags möten och om hur de genomförs.
Ange samhällsfunktioner och ge exempel på yrken och verksamheter
Du kan berätta vad någon vuxen arbetar med.
Du kan berätta om fler yrken och lite om tillhörande arbetsuppgifter.
Du kan beskriva vad man gör inom olika yrken som t.ex. polis och varför de är viktiga i samhället.
Beskriva hur vardagliga handlingar påverkar miljön och hur man kan bidra till hållbar utveckling
Du kan med stöd av vuxen berätta varför sopsortering är viktigt.
Du kan självständigt berätta om varför sopsortering är viktigt och ge något exempel på hur sopor kan sorteras.
Du kan förklara vad hållbar utveckling är kopplat till sopsortering. Du kan ge flera exempel på hur sopor kan sorteras.
Identifierar risker och ger förslag på hur risker kan minskas
Du känner till några enkla regler för säkerheten i trafiken. Du kan ge exempel på ett eller fler trafikmärken.
Du kan ge exempel på några regler för säkerhet i trafiken. Du kan ge exempel på fler trafikmärken.
Du kan ge fler olika exempel på trafikregler och förklara varför de är viktiga att följa. Du kan ge exempel på fler trafikmärken och berätta vart i trafiken man kan hitta dem.
Undersöka och exemplifiera hemortens historia och människors livsvillkor under olika perioder
Du kan med stöd av vuxen berätta lite om Storvreta.
Du kan berätta vart du bor och hur det ser ut runt omkring.
Du kan självmant berätta om olika platser i Storvreta såsom biblioteket, vårdcentralen och matvarubutik.
Beskriva platser för religionsutövning
Du vet att det finns byggnader för olika typer av religionsutövning.
Du kan ge exempel på olika religiösa byggnader såsom kyrka, moské och tempel.
Du känner till vilken religion som utövas i vilken byggnad.
Återge berättelser ur religiösa skrifter och myter
Du känner till Eva och Adam, Abraham och Moses från bibeln.
Du kan berätta något om Adam och Eva, Abraham och Moses.
Du kan på egen hand återge delar ur berättelserna om Adam och Eva, Abraham och Moses.
Ge exempel på kristendomens roll
Du vet att vissa av våra högtider är kristna såsom jul och påsk.
Du kan ge exempel på kristna högtider och lite om de bibliska berättelser som ligger bakom.
Du kan förklara varför vi firar vissa högtider kopplade till bibeln.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: