Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er Idrott och hälsa år 4 ht-16

Skapad 2016-10-26 16:06 i Esperedskolan Halmstad
Bedömning av idrott och hälsa
Grundskola 4 Idrott och hälsa

Bedömning av idrott och hälsa år 4 ht-16

Idrott och hälsa

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Simning
Jag kan simma en kortare sträcka.
Jag kan, utan att stanna, simma 50m.
Jag är simkunnig vilket innebär att jag kan simma 200m varav 50m i ryggläge.
Hantera nödsituationer vid och i vatten
Jag kan med hjälp av "förlängda armen" föra en nödställd person i säkerhet
Jag kan kasta ut en livboj till en nödställd och föra denna person i säkerhet.
Jag kan kasta ut en livboj, simma ut med den till en nödställd person och föra denna i säkerhet.
Orientering
Jag har kännedom om ett flertal karttecken och kan orientera mig runt en bana med ett fåtal kontroller, tex stjärnorientering.
Jag kan med relativt god säkerhet orientera mig i för mig bekant miljö (Slingan) och med relativt få kontroller. (3-4 st)
Jag kan med god säkerhet orientera mig i för mig bekant miljö (Slingan) med ett större antal kontroller. (5-9 st)
Lek spel och idrott
Jag deltar i olika lekar , spel och idrotter, både inomhus och utomhus. Jag anpassar mina rörelser till viss del till aktiviteten.
Jag deltar aktivt i olika lekar, spel och idrotter, både inomhus och utomhus och uppmuntrar mina kamrater. Jag kan anpassa mina rörelser till aktiviteten
Redskapsgymnastik
Jag anpassar mina rörelser till viss del till aktiviteten
Jag anpassar mina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Friluftsliv och utevistelse. Skridsko och vinteridrott
Jag deltar med rätt utrustning på isbanan
Jag deltar i lekar och aktiviteter , med rätt utrustning, på isbanan
Jag deltar aktivt i lekar och andra aktiviteter , med rätt utrustning, på isbanan
Att hålla och genomföra en lek / uppvärmning
Jag kan komma med förslag på olika aktiviteter
Jag kan genomföra en planerad aktivitet tillsammans med en kamrat inför en mindre grupp (6-8 st)
Dans
I rörelse till musik och i danser, anpassar jag mina rörelser till viss del till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser, anpassar jag mina rörelser relativt väl till takt och rytm.
Friluftsliv och utevistelse
Jag kan på ett enkelt sätt förklara vad allemansrätten innebär.
Jag har grundläggande kunskaper om allemansrätten och vet i stora drag vad den innebär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: