👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning av grupparbete om miljö

Skapad 2016-10-28 13:09 i Friskolan Asken Grundskolor
Gruppbedömning på arbetet under temaveckan Miljö åk 8
Grundskola 8 Biologi Kemi

Här kommer bedömningen på grupparbetet om miljö.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fömågan att samarbeta
Samabetet i gruppen har fungerat och alla har detagit
Diskussionen i gruppen har fört arbetet framåt
Samarbetete har utmynnat i egna ställningstaganden och nya frågor inför framtiden
Förmågan att redovisa
Ni redovisar på ett begripligt sätt och får med alla delar
Redovisningen är tilltalande och ni engagerar åhörarna
Ni redovisar proffessionellt och ni är väl förberedda
Förmågan att använda viktiga begepp
Ni använder viktiga begrepp för hållbar utveckling.
Ni använder många viktiga begrepp som tillhör området hållbar utveckling
Ni redovisar i er redovisning att ni kan använda er av kursensa viktiga begrepp
Förmåga att beskriva samband
Ni beskriver på ett enkelt sätt hur våra val och hur vi lever påverkar vår planet både lokalt och globalt (historiskt, socialt och etiskt)
Ni beskriver på ett utvecklat sätt hur våra val och hur vi lever påverkar vår planet både lokalt och globalt (historiskt, socialt och etiskt)
Ni beskriver på ett välutvecklat sätt hur våra val och hur vi lever påverkar vår planet både lokalt och globalt (historiskt, socialt och etiskt).

Individuell bedömning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att kommunicera om miljön
Du deltar i diskussioner till viss del.
Du deltar i diskussionerna med utvecklande motiveringar och ställer frågor som för diskussionerna framåt
Du deltar i diskussionerna genom att komma med välutvecklade motiveringar,ställa frågor,bemöta åsikter och ha argument som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.