Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden - åk 4

Skapad 2016-10-30 07:12 i Båstad
En matris om vikingatiden
Grundskola 4 Historia

Vikingatiden

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Bättre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Historiska förhållanden
Mat Bostad Kläder Makt Döden
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta det viktigaste om hur det var att leva på vikingatiden.
Om vikingatiden kan du berätta något om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om vikingatiden kan du berätta om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Om vikingatiden kan du berätta utförligt om hur man bodde, vad man åt, hur man skaffade mat, vad man hade för kläder, hur man begravde sina döda, vem som hade makten och hur saker bestämdes.
Skeenden
Olika händelseförlopp
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta något om olika händelseförlopp på vikingatiden som t.ex. vikingafärder eller hur det gick till när vikingarna bytte religion.
Du kan berätta något om olika händelseförlopp på vikingatiden som t.ex. vikingafärder eller hur det gick till när vikingarna bytte religion.
Du kan berätta flera saker om olika händelseförlopp på vikingatiden som t.ex. vikingafärder eller hur det gick till när vikingarna bytte religion.
Du kan berätta utförligt om olika händelseförlopp på vikingatiden som t.ex. vikingafärder eller hur det gick till när vikingarna bytte religion.
Gestalter
Personer som levde då
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om någon person som levde under vikingatiden.
Du känner till någon person som levde under vikingatiden.
Du kan berätta om minst tre personer som levde under vikingatiden.
Du kan berätta om mer än tre personer som levde under vikingatiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Orsaker och konsekevenser av hur man levde och vad man gjorde
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om varför vikingarna började resa mer.
Du kan berätta kortfattat om varför vikingarna började resa mer.
Du kan berätta om varför vikingarna började resa mer och vad detta innebar.
Du kan berätta utförligt om varför vikingarna började resa mer och vad detta innebar.
Enkla samband mellan olika tidsperioder
Likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på vikingatiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva några enkla samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på vikingatiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva lite svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på vikingatiden och hur man har det nu.
Du kan beskriva svårare samband (likheter och skillnader) mellan hur man hade det på vikingatiden och hur man har det nu.
Hänvisningar till det förflutna
Vad har vi vikingarna att tacka för?
Du behöver vuxenstöd för att kunna berätta om hur saker som hände på vikingatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. skriftspråk eller religion.
Du kan resonera något om hur saker som hände på vikingatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. skriftspråk eller religion.
Du kan resonera om hur saker som hände på vikingatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. skriftspråk eller religion.
Du kan resonera om hur saker som hände på vikingatiden har påverkat oss i dagens samhälle t.ex. skriftspråk eller religion.
Använda källmaterial
Att vara källkritisk - hur vet man att det som man läser är sant?
När du letar fakta om vikingatiden behöver du vuxenstöd för att kunna resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om vikingatiden kan du enkelt resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om vikingatiden kan du resonera om huruvida en källa är trovärdig.
När du letar fakta om vikingatiden kan du resonera utförligt om huruvida en källa är trovärdig.
Spår av historien
Vilka spår från vikingatiden finns kvar idag?
Du behöver vuxenstöd för att kunna ge exempel på vilka spår från vikingatiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan ge exempel på vilka spår från vikingatiden vi kan hitta i samhället idag.
Du kan resonera om vad olika spår från vikingatiden kan berätta.
Du kan resonera utförligt om vad olika spår från vikingatiden kan berätta.
Historiska begrepp
Ord som hör till vikingatiden
Du behöver vuxenstöd för att kunna använda och förstå olika ord som hör till vikingatiden.
Du kan till viss del använda och förstå olika ord som hör till vikingatiden.
Du kan använda och förstå olika ord som hör till vikingatiden.
Du kan med säkerhet använda och förstå olika ord som hör till vikingatiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: