Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för arbetsområde 1, år 7, Statistik

Skapad 2016-11-01 11:52 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik

Grundläggande
Högre nivå
Problemlösing
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problem och kommer fram till förslag på möjlig lösning.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problem och kommer fram till en möjlig lösning.
Du väljer och använder de metoder och strategier som fungerar bäst för att lösa problem och kommer fram till en korrekt lösning.
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dem vilket du visar i välkända sammanhang.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i delvis nya sammanhang.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem vilket du visar i nya sammanhang.
Metod
Du använder någon metod för att lösa enklare uppgifter med ett godtagbart resultat
Du använder metoder för att lösa uppgifter med ett gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för olika uppgifter med ett mycket gott resultat.
Kommunikation
Du kan till stor del beskriva hur du löst uppgifter och använder delvis ett matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett godtagbart matematiskt språk.
Du beskriver hur du löst uppgifter med ett matematiskt språk och på ett effektivt sätt som passar sammanhanget
Resonemang
Du kan utifrån givna frågor kortfattat förklara varför du valt att använda dina metoder och deltar i diskussioner.
Du kan motivera varför du valt att använda dina metoder och för diskussioner framåt.
Du motiverar varför du valt att använda dina metoder och för diskussioner framåt samt fördjupar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: