Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Riksdag och Regering

Skapad 2016-11-01 13:50 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Du kan förklara och använda begrepp som hör till arbetsområdet
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar
Ny aspekt
Du kan resonera, ta ställning och motivera kring elevers möjlighet att påverka olika saker i skolan
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka
Ny aspekt
Du kan se samband mellan ett lands styre och människors levnadsvillkor
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra.
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop med varandra.
Ny aspekt
Du har kunskap om demokrati och hur beslut tas på olika nivåer.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: