Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2016-11-01 14:46 i Lendahlsskolan Alingsås
Grundskola 4 Matematik

Addition och Subtraktion

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt visa, använda och uttrycka kunskaper om sambanden mellan räknesätten addition och subtraktion.
Jag kan visa, använda och uttrycka kunskaper om sambanden mellan räknesätten addition och subtraktion.
Jag kan tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver på ett i huvudsak fungerande sätt en räknehändelse till ett uttryck, t ex 186 - 30 = 156.
Jag kan tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck, t ex 186 - 30 = 156.
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda huvudräkning och skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal.
Jag kan använda huvudräkning och skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal.
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.
Jag kan välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.

Multiplikation och Division

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt visa, använda och uttrycka kunskaper om sambanden mellan multiplikation och divison.
Jag kan visa, använda och uttrycka kunskaper om sambanden mellan multiplikation och divison.
Jag kan tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära, t ex 5 x 40 = 200 och skriva på ett i huvudsak fungerande sätt en räknehändelse till uttrycket.
Jag kan tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära, t ex 5 x 40 = 200 och skriva en räknehändelse till uttrycket.
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde, t ex om 6 x 8 = 48 så är 6 x 80 = 480; om 6/3 = 2 så är 600/3 = 200.
Jag kan visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde, t ex om 6 x 8 = 48 så är 6 x 80 = 480; om 6/3 = 2 så är 600/3 = 200.
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (multiplikations- och divisionstabellerna).
Jag kan utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (multiplikations- och divisionstabellerna).
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.
Jag kan välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.
Jag kan utföra multiplikation och divison med 10 och 100.
Jag kan utföra multiplikation och divison med 10, 100 och 1000.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: