👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild - PARAFRAS Åk.9 Tunabergskolan

Skapad 2016-11-01 16:06 i Tunabergsskolan Uppsala
Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen. Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö. Skolan arbetar även aktivt med att eleverna ska reflektera över sin egen inlärning.
Grundskola 7 – 9 Bild

Förmågor och färdigheter som bedöms i ämnet bild.

Aspekter Förmågor

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Kommunikation
Hur du får fram budskapet i dina bilder genom ditt bildspråk.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Teknik material och redskap
Använda tekniker,verktyg och material för att skapa uttryck.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt, men visar ibland viss osäkerhet och frågar ibland om hjälp. Kopierar/kalkerar för det mesta bilder, men kan ibland förändra dem.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Skapar egna bilder och den personliga stilen är på väg att utvecklas.
I arbetet kan du använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Har hittat en personlig stil,använder och finslipar den.
Bildkomposition
kombinera bildelement, motiv, innehåll
Gör forsök till variation i färg,form och komposition eller material. Använder ofta andras idéer och utvecklar ibland dem vidare. Behöver hjälp och inspiration för att komma igång. Vågar inte prova egna idéer.
Varierar mitt sätt att använda färg,form och komposition eller material. Har egna idéer och finner ibland oväntade och kreativa lösningar. Tar egna initiative och kommer med egna idéer, men för att våga genomföra dem kan det behövas råd och stöd.
Varierar mitt sätt att använda färg.form och komposition och material på nya oväntade sätt. Har egna idéer och experimenterar med dem, är villig att tar isker och utmanar sig själv. Arbetar självständigt men frågar när något är oklart. Använder egna idéer och utmanar dem.
Utveckla idéer
Genom att återanvända bilder och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Initiativ
självständighet, fullföljning och instruktioner.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder frammåt. Du fullföljer och avslutar dina uppgifter, och kan följa en enkel angiven instruktion.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Du fullföljer och avslutar dína uppgifter och kan följa givna instruktioner.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Du fullföljer och avslutar dina uppgifter och följer samt utvecklar den givna instruktionen.
Presentation
Presentera sina bilder med anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Reflektion och omdömen
Ge omdöme om arbetsprocessen och kvaliteten.
Du kan ge enkla omdömen kring din process i arbetet och reflekterar i viss mån om ditt lärande. Du kan visa på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet I bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och reflekterar utförligt om sitt lärande, samt kan visa på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Analys och bildtolkning
Tolkar och beskriver syfte och sammanhang. Uttrycker enkla resonemang och kopplar till egna erfarenheter, andra verk och sin omvärld.
Tolkar och beskriver bilders syfte och sammanhang. Uttrycker utvecklade resonemang och kopplar och motiverar egna erfarenheter, andra verk och sin omvärld.
Tolkar och beskriver bilders syfte och sammanhang. Uttrycker väl utvecklade resonemnag och kopplar, motiverar och argumenterar egna erfarenheter, andra verk och sin omvärld.
Begrepps-användning
I ditt arbete, i tolkning och beskrivning använder du begrepp som hör till bildämnet på ett enkelt sätt.
I ditt arbete, i tolkning och beskrivning använder du begrepp som hör till bildämnet på ett utvecklat sätt.
I ditt arbete, i tolkning och beskrivning använder du begrepp som hör till bildämnet på ett mycket väl utvecklat sätt.