Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 1

Skapad 2016-11-02 14:46 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 1 Engelska

Tala

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målet och visats att du kan mer
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan med hjälp säga några familjeord (t.ex. mother, father, brother and sister.)
Jag kan några familjeord (t.ex. mother, father, brother and siste.r)
Jag kan berätta om familjens olika medlemmar och lite mer. (t.ex. My mother likes singing.)
 • En
 • En  1-3
Jag kan med hjälp räkna till tio på engelska.
Jag kan räkna till 10 på engelska.
Jag kan räkna till 20 eller längre på engelska.
 • En
 • En  1-3
Jag kan med hjälp några färger (t.ex red, blue, and green.)
Jag kan några färger (t.ex. red, blue and green.)
Jag kan använda färgernas namn i en mening (t.ex. I have a blue dress.)
 • En
 • En  1-3
Jag kan med hjälp säga några djur (t.ex. cat, dog, cow, and pig).
Jag kan säga några djur (t.ex. cat, dog, cow and pig).
Jag kan använda de engelska djuren i en mening (t.ex. I have a dog).

Samtala

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målet och visats att du kan mer
 • En
 • En
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan med hjälp förstå och svara på enkla hälsningsfraser (t.ex. Hello, how are you?).
Jag kan säga och svara på enkla hälsningsfraser (t.ex. Hello, how are you?).
Jag kan säga och svara på hälsningsfraser och samtala kring elevnära ämnen. (t.ex. Hello, how are you? We had pasta for lunch.)

Lyssna

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En  1-3   Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3   Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3   Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3   Sånger, ramsor, dikter och sagor.
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målet och visats att du kan mer
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag förstår engelska filmer skapade för barn med stöd.
Jag förstår engelska filmer skapade för barn.
Jag förstår engelska filmer samt kan berätta för andra vad karaktärerna säger och gör.
Ny aspekt
 • En
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan med hjälp förstå enkla meningar och instruktioner på engelska.
Jag kan förstå enkla meningar och instruktioner på engelska.
Jag förstår längre meningar och instruktioner och kan stötta klasskamrater så att de förstår.

Läsa

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En  1-3   Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målet och visats att du kan mer
Ny aspekt
Jag kan med stöd läsa ljudenliga ord på engelska.
Jag kan läsa ljudenliga ord på engelska,
Jag kan läsa elevnära ord, både ljudenliga och inte ljudenliga ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: