👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevmatris Bild 7-9

Skapad 2016-11-02 18:17 i Kungsbacka Förskola & Grundskola
Gjord utifrån cirkelmatrisen i dokumentet "exempel på hur man kan tolka kursplanen i ämnet bild"
Grundskola 7 – 9 Bild

Detta är en förenklad matris över alla förmågorna i bildämnet och används av dig som elev som en form av utvärdering vid alla bildarbeten.

Skapande arbete

  • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
E
C
A
Teknik och material
Här visas arbetskvalité när det gäller att rita/måla/redigera osv. Vilket svårighetsgrad är det på tekniken i bilden?
Teknik och material fungerar (ok)
Teknik och material fungerar relativt väl (imponerar lite)
Teknik och material fungerar väl (imponerar)
Arbetskvalité
Hur mycket jobb har lagts ner på arbetet? Hur ser skisserna ut? Hur välplanerat är arbetet?
Prövat något Delvis arbetad
Prövat och omprövat flera gånger Uppgiften är ganska välarbetad
Prövat och omprövat med en tydlig plan Uppgiften är välarbetad

Kreativitet

  • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
E
C
A
Egna idéer och drivkraft
Hur unikt är ditt arbete? Hur självständigt är arbetet gjort?
Någon egen idé i arbetet Löstes med hjälp
Delvis egna idéer Arbetet löstes nästan själv
Bara egna idéer i arbetet Arbetet löstes helt själv
Bildkomposition och anpassning
Hur häftig upplevs bilden? Hur fungerar allt tillsammans?
Arbetet som helhet fungerar (vanligt) Är delvis anpassat till syftet
Arbetet som helhet fungerar ganska väl (lite spännande eller intressant) Är ganska väl anpassat till syftet
Arbetet som helhet fungerar väl med färg, form och bildkomposition (Annorlunda, coolt, häftigt eller unikt) Är väl anpassat till syftet

Kommunikation

  • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
E
C
A
Reflektion och bildanalys
Skrivit enkla tankar om arbetet eller om bilder
Skrivit utvecklade tankar om arbetet eller om bilder
Skrivit välutvecklade tankar om arbetet eller om bilder
Bildspråk
Vad vill du säga med din bild? Är ditt budskap tydligt förmedlat?
Enkelt bildspråk (budskapet finns)
Utvecklat bildspråk (budskapet väcker intresse eller tankar)
Väl utvecklat bildspråk (budskapet väcker starka känslor eller åsikter)