👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Bild. Åk 1.

Skapad 2016-11-06 11:39 i Bodaskolan Älvkarleby
Matris i ämnet bild för skolår 1
Grundskola 1 Bild

Förmågan att lösa uppgifterna självständigt.
Förmågan att behärska de olika teknikerna.
Kunskapen om "färgfamiljerna".
Förmågan att uttrycka tankar kring dina egna bilder.
Förmågan att använda dina bilder som stöd när du berättar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hantera metoder och tekniker
  • Bl  1-3
  • Bl  1-3
Behöver stöd för att framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker.
Kan oftast framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker.
Kan framställa bilder och former med hjälp av olika redskap och tekniker.
Stöd och handledning
Behöver stöd i hela processen för att kunna planera, genomföra sin idé och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde och kan med hjälp av instruktioner planera och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt med pågående arbetsområde.Tar egna initiativ i processen.
Färglära
  • Bl  1-3
Kan några av grundfärgerna.
Kan grundfärgerna samt kan förklara några av vilka "färgfamiljer" som färgerna tillhör.
Kan grundfärgerna och kan förklara vilka färger som ingår i de olika "färgfamiljerna".
Kommunicera med bilder
  • Bl
  • Bl  1-3
Med stöd och handledning beskriver och berättar du om bilder.
Kan beskriva och uttrycka dina tankar kring bilder.
Kan beskriva, uttrycka tankar och reflektera kring bilder. Du har en personlig tolkning om bildens budskap och du kan motivera din tolkning.