Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav svenska 4-6

Skapad 2016-11-07 20:57 i Junibackens skola Ludvika
Grundskola 4 – 6 Svenska

Ännu inte nått godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
LÄSA
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt...
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt...
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt...
...genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
...genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt fungerande sätt.
...genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt fungerande sätt.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar...
...med viss koppling till sammanhang...
...med relativt god koppling till sammanhang...
...med god koppling till sammanhang...
...visar du mycket grundläggande läsförståelse.
...visar du god läsförståelse.
...visar du mycket god läsförståelse.
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
Dessutom kan du, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk...
...samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
...samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
...samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
SKRIVA
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll...
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll...
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll...
...och i huvudsak fungerande struktur...
...och i relativt väl fungerande struktur...
...och i väl fungerande struktur...
...samt viss språklig variation.
...samt förhållandevis god språklig variation.
...samt god språklig variation.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivingar...
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivingar...
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivingar...
...och enkel handling.
...och utvecklad handling.
...och välutvecklad handling.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar...
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar...
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar...
...och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
...och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
...och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll...
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll...
Dessutom kan du ge välutvecklade omdömen om texters innehåll...
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
...och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
TALA
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som väl upprätthåller samtalet.
Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser...
Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser...
Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser...
...med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning...
...med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning...
...med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning...
...och viss anpassning till syfte och mottagare.
...och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
...och god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: