Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt) HT åk 1

Skapad 2016-11-08 18:08 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Skolverkets Obligatoriska Bedömningstöd för åk 1-3.
Grundskola 1 Matematik

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Träningsnivå
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Talraden: Ramsräkna
0 - 25
0 - 50
0 - 115
Talraden: Räkna uppåt
Räkna från 3 - 12
Räkna från 9 - 20
Räkna från 26-80
Talraden: Räkna nedåt
Räkna nedåt från 5 - 0
Räkna nedåt från 10 - 0
Räkna nedåt från 20 - 0
Talraden: Efter
Vilket tal kommer efter a) 1 b) 4
Vilket tal kommer efter a) 7 b) 10
Vilket tal kommer efter a) 79 b) 99
Talraden: Före
Vilket tal kommer före a) 2 b) 4
Vilket tal kommer före a) 5 b) 9
Vilket tal kommer före a) 50 b) 72
Antalskonstans
Förstå att storlek inte har med antal att göra.
Förstår att omgruppering inte förändrar antal.
Subitisera/uppskatta
Se talet 3 på en tärning, utan att behöva räkna.
Se talet 5 och 6 på en tärning, utan att behöva räkna.
Uppskatta antal (11 saker) utan att hinna räkna dem.
Namnge tal
Se vilket tal och vilken siffra som hör ihop (1-6).
Namnge tal mellan 0-10.
Namnge tiotal mellan 10 - 100, samt tal mellan 11 - 20.
Fler
Hur mycket är 2 fler än 3?
Hur mycket är 2 fler än 6?
Hur mycket är 3 fler än 13?
Färre
Hur mycket är 1 färre än 3?
Hur mycket är 1 färre än 6?
Hur mycket är 3 färre än 13?
Uppdelning av tal
Dela upp 5 föremål i 2 högar. Hur många blir det i varje hög?
Dela upp 5 föremål i 2 högar. Hur många blir det i varje hög? Gör det på fler sätt.
Jag gömmer 7 föremål. Jag visar 3 av dem. Hur många är nu gömda?
Hälften
Dela upp 4 saker så att vi får lika många var.
Dela upp 8 saker så att vi får lika många var. Hälften av 10 saker?
Hälften av 12?
Dubbelt
Vad är dubbelt så mycket som 6? Dubbelt så mycket som 7?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: