👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra, decimaltal, överslag & procent.

Skapad 2016-11-10 14:09 i Främbyskolan Falun
Innehållet i kapitel 1 och 2 i Mattespanarna
Grundskola 5

Begrepp

Eleven läser och skriver decimaltal.
Nivå 1
Eleven läser av decimaltal från bilder eller en tallinje och kan skriva decimaltal.
Nivå 2
Eleven läser av och tecknar decimaltal även utan bilder eller tallinje.
Nivå 3
Eleven bestämmer decimaltal utifrån tal med olika antal decimaler.
Eleven växlar mellan bråk och enkla procentuttryck
Nivå 1 Eleven växlar till procentform utifrån enkla bråkuttryck som ½ och 1/4.
Nivå 2 eleven växlar till procentform utifrån något svårare bråkuttryck som 3/4 och 2/5.
Nivå 3 Eleven växlar till procentform utifrån nya och mer kompliceerade bråkuttryck som 1/20 och 1/50.
Eleven använder strategier;
i problemlösning, beskriver sitt tillvägagångssätt och bedömer resultatets rimlighet.
Nivå 1 Eleven väljer strategier som är delvis anpassade till situationen och som fungerar i huvudsak.
Nivå 2 Eleven väljer strategier som är anpassade till situationen och som fungerar relativt väl.
Nivå 3 Eleven väljer strategier som är väl anpassade till situationen och som fungerar väl.
Algebra
Eleven tecknar algebraiska uttryck och räknar med enklare algebraiska uttryck.
Nivå 1 Eleven analyserar och ritar enkla algebraiska uttryck. Ex; Vad betyder 2a+b?
Nivå 2 Eleven tecknar enkla beräkningar för omkrets med olika okända sträckor. Ex; om a=4, c= 3 och triangelns omkrets är 12 cm, hur lång är då sidan b?
Nivå 3 Eleven tecknar mer avancerade beräkningar med algebraiska uttryck. Ex; Nadine är 3 år äldre än sin syster Lisa. Teckna ett uttryck för Nadines ålder om Lisa är a år gammal.
Avrundning
Eleven gör uppskattningar och avrundningar.
Nivå 1 Eleven avrundar, väljer räknesätt och bedömer sedan rimligheten med två tal.
Nivå 2 Eleven gör överslag, väljer räknesätt och bedömer sedan rimligheten med flera tal inblandade.
Nivå 3 Eleven gör överslag, väljer räknesätt där flera räknesätt är inblandade i samma uppgift samt bedömer rimligheten.
Eleven för och kan följa;
resonemang kring tillvägagångssätt och val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Nivå 1 Eleven beskriver en egen lösning och ser likheter och skillnader.
Nivå 2 Eleven resonerar kring olika lösningar.
Nivå 3 Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser.