Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Fysik år 4-6

Skapad 2016-11-15 14:23 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Skolverkets kunskapstabell från Lgr11
Grundskola 4 – 6 Fysik

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor.
Eleven för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
Eleven kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Genomföra systematiska undersökningar i fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan sina och andras resultat och vad de kan bero på.
Eleven bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven visar sina kunskaper genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven visar sina kunskaper genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysiken och vardagslivet
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör teknik genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen eller diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör teknik genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen eller diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör teknik genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen eller diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Natur och samhälle
Eleven kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhället genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen eller diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhället genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen eller diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö och samhället genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen eller diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Fysik och världsbilden
Eleven beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: