👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (skriftligt) VT åk 1 (maj)

Skapad 2016-11-21 14:01 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Unikum har här lagt in Skolverkets Obligatoriska Bedömningstöd för åk 1-3.
Grundskola 1 Matematik

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Antal 1
Lägre nivå
Räknar antal när det bara finns en sorts föremål att räkna.
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Antal 2
Lägre nivå
Räknar antal när det finns flera olika sorters föremål att räkna.
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Talraden (före/efter)
Alla nivåer
Skriver vilket tal som kommer efter ett tal inom talområdet 0-10
Skriver vilket tal som kommer före och efter tal i talområdet 0-11
Skriver vilket tal som kommer före och efter tal i talområdet 0- 200
Talföljd
Mellannivå, högre nivå
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gör två-hopp framåt i talföljden (talområde 0-20) Gör ett-hopp bakåt i talföljden (talområde 0-20)
Gör tre-hopp framåt i talföljden (talområde 0-20) Gör två-hopp bakåt i talföljden (talområde 0-40)
Tallinje
Mellannivå, högre nivå
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Markerar ut tal på tallinjen i talområdet 0-20.
Markerar ut tal på tallinjen i talområdet 0-50. (Intervallen mellan talen varierar på tallinjerna)
Storleksordna tal
Alla nivåer
Storleksordnar tal från minsta till största i talområdet 0-10.
Storleksordnar tal från minsta till största i talområdet 0-20.
Kan storleksordna tal från minsta till största i talområdet 0-250.
Dela upp tal
Lägre nivå, mellannivå
Delar upp talen 3,4 och 6 på ett sätt.
Delar upp talen 5, 7 och 8 på ett sätt.
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beräkna: Addition
Lägre nivå, mellannivå
Räknar ut summan i additioner (talområde 0-6).
Räknar ut summan i additioner (talområde 0-10)
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Beräkna: Subtraktion
Mellannivå
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Räknar ut differensen i subtraktioner (talområde 0-10)
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Likhetstecknet: Addition
Mellannivå, högre nivå
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Räknar ut vilken term som saknas i en addition (talområde 0-5).
Räknar ut vilken term som saknas i en addition (talområde 0-10).
Likhetstecknet: Subtraktion
Högre nivå
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Räknar ut vilken term som saknas i en subtraktion (talområde 0-10).
Beräkna multiplikation
Högre nivå
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Räknar ut produkten i enkla multiplikationer (talområde 0-10).
Problemlösning 1
Högre nivå
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tolkar och löser en addition/subtraktionsuppgift i två led.
Problemlösning 2
Högre nivå
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Testas ej på denna nivå. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tolkar och löser en uppgift där de ska dela upp ett antal i flera delar.