Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk.9

Skapad 2016-11-28 12:47 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Dessa förmågor har du visat den här terminen.

---->
---->
---->
Rörelsemönster
Lekar, spel, idrott
 • Idh  7-9
Eleven kan delta till viss del i lekar, spel och idrotter som innefattar rörelser i olika miljöer. Tex. vad gäller Fair play, regler, gruppens sammansättning.
Eleven kan delta relativt väl i lekar, spel och idrotter som innefattar rörelser i olika miljöer. Tex. vad gäller Fair play, regler, gruppens sammansättning.
Eleven kan delta väl i lekar, spel och idrotter som innefattar rörelser i olika miljöer. Tex. vad gäller Fair play, regler, gruppens sammansättning.
Anpassat rörelsemönster
Lekar, spel, idrott
 • Idh
 • Idh
Eleven varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Ex. komplexivitet i rörelserna.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex. komplexivitet i rörelserna.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Ex. komplexivitet i rörelserna.
Takt, rytm, rörelse
- Dans - Rörelse till musik
 • Idh  7-9
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Hälsa och Livsstil
- Ansvar - Ledarskap
 • Idh  7-9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
- Kost - Motion - Hälsa
 • Idh  7-9
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
- Hälsa - Ergonomi - Förebygga skador
 • Idh  7-9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Friluftsliv
- Friluftsliv
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientering
- Passa kartan - Kartans färger, tecken och uppbyggnad - Anpassa vägval
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Simning och livräddning
- Livräddning - Första hjälpen - Simning
 • Idh  7-9
 • Idh  7-9
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: