Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4-6 2016/17 Brunnsåkersskolan Halmstad

Skapad 2016-11-30 13:52 i Brunnsåkersskolan Halmstad
2016-11-30
Grundskola 4 – 6 Musik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Sjunga på årskursanpassad nivå.
Du deltar i gemensam sång.
Du deltar i sång och följer i någon mån rytm och tonhöjd, har en delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
Du deltar i sång och följer med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd, har en relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
Du deltar i sång och följer med säkerhet rytm och tonhöjd, har en väl fungerande teknik och passande karaktär.
Spela och ackompanjera på en årskursanpassad nivå.
Du kan med handledning spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor samt med handledning ackompanjera på ett ackordinstrument.
Du kan spela delar av enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med visst flyt.
Du kan spela övervägande delar av enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med relativt gott flyt.
Du kan spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och med flyt.
Skapa musik
Du bidrar i begränsad omfattning med egna musikaliska idéer till en komposition.
Du bidrar med egna musikaliska idéer till en komposition.
Du kan skapa en komposition som till vissa delar har en fungerande form.
Du kan skapa en komposition som till stora delar har en fungerande form.
Ger omdömen och förslag om eget och andras musicerande på en årskursanpassad nivå.
Du bedömer eget och andras musicerande med handledning.
Du ger enkla omdömen om eget och andras musicerande och ger förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du ger utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ger förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du ger välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ger förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Analysera och samtala om musikens funktioner och betydelse för individer och samhällen förr och nu, på en årskursanpassad nivå.
Du för enkla resonemang.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Urskilja och jämföra musik i olika genrer, epoker och kulturer på årskursanpassad nivå.
Du urskiljer och jämför med handledning.
Du urskiljer och jämför med viss säkerhet.
Du urskiljer och jämför med relativt god säkerhet.
Du urskiljer och jämför med god säkerhet.
Urskilja olika instrument och instrumentgrupper på en årskursanpassad nivå.
Du urskiljer och beskriver med handledning.
Du urskiljer och beskriver med viss säkerhet.
Du urskiljer och beskriver med relativt god säkerhet.
Du urskiljer och beskriver med god säkerhet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: