Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 6

Skapad 2016-12-01 08:33 i Hälsingbergsskolan Falun
Kunskapskraven fysik i slutet av åk 6
Grundskola 6 Fysik

Använda kunskaper

F
E
C
A
Samtala och diskutera
Du når ännu ej målen.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka kunskap
Du når ännu ej målen.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda informationen
Du når ännu ej målen.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget

Systematiska undersökningar

F
E
C
A
Undersökningar
Du når ännu ej målen.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Formulera frågeställningar och planera
Du når ännu ej målen.
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning Bedöms endast på E-nivå
Du når ännu ej målen.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Jämföra resultat
Du når ännu ej målen.
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader
Du kan jämföra dina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader
Dokumentation
Du når ännu ej målen.
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar.

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara

F
E
C
A
Kunskaper
Du når ännu ej målen.
Du har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp
Du har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att och visa på enkla samband inom dessa med god användning av fysikens begrepp
Du har mycker goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp
Resonemang
Du når ännu ej målen.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter rörelser, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter rörelser, ljud och ljus kan du relatera till några fysikaliska samband.
Energikällor
Du når ännu ej målen.
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Dygn och årstider
Du når ännu ej målen.
Du kan beskriva och ge exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och föra enkla resomemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Du kan förklara och visa på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Vetenskapliga upptäckterBedömning endast på E-nivå
Du når ännu ej målen.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: