Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris i engelska

Skapad 2016-12-02 08:54 i Gemensamt i Ale Ale
Lyssna, tala, skiva och läsa
Grundskola 5 Engelska
-->
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Lyssna
Hur väl du förstår tala engelska
Du förstår delar av innehållet när du hör någon tala engelska. Du kan med stöd skapa dig en uppfattning om vad som sägs. Du kan med stöd och med ett enkelt och upprepat språk återberätta delar av det du hört så det får ett innehåll.
Du förstår delar av innehållet när du hör någon tala engelska. Du kan själv skapa dig en uppfattning om budskapet i den talade texten. Du kan med ett enkelt och upprepat språk återberätta delar av det du hört så att det får ett innehåll.
Du förstår det mesta av innehållet i tydligt talad engelska. Det visar du genom att du kommentera innehållet och vissa detaljer.
Du förstår tydligt talad engelska. Du kan med lätthet berätta om och kommentera innehållet.
Tala
Hur väl du kan uttrycka dig muntligt på engelska
Du kan med hjälp av inövade fraser uttrycka dig så att den som lyssnar förstår. Du gör en del grammatiska misstag. Du kan med stöd av ord och fraser samtala kring vardagshändelser och för dig bekant områden.
Du kan med hjälp av inövade fraser uttrycka dig så att den som lyssnar förstår. Du gör en del grammatiska misstag. Du kan med stöd av ord och fraser samtala kring vardagshändelser och för dig bekant områden.
Du kan uttrycka dig muntligt både tydligt och sammanhängande . Du hittar olika vägar för att göra dig förstådd t.ex. använder andra ord och beskriver det du vill säga.
Du uttrycker dig muntligt på ett tydligt och nyanserat och sammanhängande sätt, med få grammatiska misstag. Du har flyt i språket och använder olika vägar att göra dig förstådd på ett naturligt sätt.
Skriva
Hur väl du kan uttrycka dig skriftligt på engelska
Du behöver stöd för att skiva på engelska på ett enkelt men förståeligt sätt, Det behöver inte var grammatiskt korrekt och det får finnas en del stavfel.
Du klarar av att skriva engelska på ett enkelt men förståeligt sätt. Det behöver inte var grammatiskt korrekt och det får finnas en del stavfel.
Du kan formulera dig skriftligt på ett delvis nyanserat och varierat sätt, med relativt få grammatiska felskrivningar.
Du kan formulera dig skriftligt på ett varierat och innehållsrikt sätt, med god grammatisk förståelse.
Läsa
Hur väl du läser och förstår olika slags texter
Du kan, efter träning, läsa enklare texter. Du saknar flytet och inlevelsen i läsningen, men mottagaren förstår det du läser. Du behöver stöd för att klara av enklare läsförståelsetexter och svara på frågor.
Du läser en okänd text med en hel del stakningar och fastnar på okända ord. Mottagaren förstår det du läser. Du klarar av enklare läsförståelsetexter och kan svara på enkla frågor.
Du behärskar läsning och förståelse av olika texttyper. Du läser med inlevelse och intonation. Du klarar av medelsvår läsförståelsetexter och kan svara på frågor och resonera kring texterna på ett relativt tydligt och sammanhängande sätt.
Du behärskar läsning och förståelse av olika texttyper. Du läser med inlevelse och intonation. Du klarar av svårare läsförståelsetexter och kan svara på frågor och resonera kring texterna på ett tydligt och sammanhängande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: