Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Speaking åk 5

Skapad 2016-12-05 18:02 i Esperedskolan Halmstad
En matris som fokuserar på delen "Speaking" i engelska för åk 4-5
Grundskola 4 – 5 Engelska

Denna matrisen innehåller målen för "tala". Denna matrisen har jag fyllt i genom att ha lyssnat på era muntliga framställningar under terminens gång. Denna matrisen kommer fyllas i under terminens gång. Det är alltså inte säkert att min bedömning är färdig förens jag fått tillräckligt med underlag.

Speaking/kommunikation

Grundnivå
Utmaning 1
Utmaning 2
Muntliga framst.
Vt20
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt och ganska sammanhängande när du göra olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt och sammanhängande när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Interaktion
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Med detta menar jag att du på ett enkelt sätt kan föra ett samtal med andra om välbekanta ämnen. Du använder dig av enkla meningar, ord och fraser. Exempel på ämnen: Dig själv, din familj, husdjur, intressen och bekanta ämnen som vi talat om tidigare.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Med detta menar jag att du på ett enkelt sätt kan föra ett samtal med andra om välbekanta ämnen. Du använder dig av passande enkla meningar, ord och fraser. Exempel på ämnen: Dig själv, din familj, husdjur, intressen och bekanta ämnen som vi talat om tidigare.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du anpassar dig på något sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Med detta menar jag att du på ett enkelt sätt kan föra ett samtal med andra om välbekanta ämnen. Du använder dig av enkla passande och varierande meningar, ord och fraser. Exempel på ämnen: Dig själv, din familj, husdjur, intressen och bekanta ämnen som vi talat om tidigare.
Förtydliga och variera
Du kan göra någon enkel förbättring av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierande. Med det menar jag att du på något vis kan använda dig av ditt ordförråd och variera någon av dina meningar. Detta leder i sin tur till att någon av meningarna inte börjar på samma sätt som resten.
Du kan göra några enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierande. Med det menar jag att du på några vis kan använda dig av ditt ordförråd för att variera dina meningar. Detta leder i sin tur till att några av meningarna inte börjar på samma sätt som resten.
Du kan göra enkla förbättringar av dina muntliga redovisningar så att de blir tydligare och mer varierande. Med det menar jag att du på flera vis kan använda dig av ditt ordförråd för att variera dina meningar. Detta leder i sin tur till att dina meningarna inte börjar på samma sätt genom hela redovisningen.
Strategier
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar. Med detta menar jag att du: - På något vis försöker förklara vad du menar när du inte blir förstådd (talar runt ord, förklarar med andra ord, säger ett ord som du kan som likar det andra etc.). Eller - På något sätt försöker förstå när det är något ord/någon mening som är obekant (ställa frågor, försöka förstå sammanhanget, säga ord som skulle kunna vara synonymer, gissa och fråga etc.).
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar. Med detta menar jag att du: - På några sätt försöker förklara vad du menar när du inte blir förstådd (talar runt ord, förklarar med andra ord, säger ett ord som du kan som likar det andra etc.). Eller - På några sätt försöker förstå när det är något ord/någon mening som är obekant (ställa frågor, försöka förstå sammanhanget, säga ord som skulle kunna vara synonymer, gissa och fråga etc.).
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar. Med detta menar jag att du: - På flera sätt försöker förklara vad du menar när du inte blir förstådd (talar runt ord, förklarar med andra ord, säger ett ord som du kan som likar det andra etc.). Eller - På flera sätt försöker förstå när det är något ord/någon mening som är obekant (ställa frågor, försöka förstå sammanhanget, säga ord som skulle kunna vara synonymer, gissa och fråga etc.).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: