Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: bokpresentation åk 7

Skapad 2016-12-07 09:46 i Rotskärsskolan 7-9 Älvkarleby
Grundskola 7 Svenska
Jag har en bit kvar
E
C
A
Diskutera texter
Du kan förstå och berätta om tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv har varit med om.
Du kan förstå och berätta om tydliga budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv har varit med om.
Du kan förstå och berätta om dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv har varit med om.

Här nedan bedöms själva presentationen

Jag har en bit kvar
E
C
A
Struktur
Den ordning du redovisar ämnet, från inledning till avslutning.
I min redovisning "hoppade" jag mellan olika saker så det blev svårt att hänga med.
Jag hade en röd tråd och försökte hålla mig till den.
Jag hade en röd tråd, med inledning, uppdelning i olika områden och en avslutning.
Jag hade en tydlig röd tråd, med ordentlig inledning, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Språk, ord och begrepp
Ett för tillfället/ämnet korrekt språk. Förklara svåra ord. Ta med viktiga begrepp som hör till ämnet.
Jag använde ibland alltför krångligt/enkelt språk. Jag använde inga eller få begrepp som hör till ämnet, glömde förklara dem eller förklarade felaktigt.
Jag använde i stort sett ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet och som jag ibland förklarade.
Jag använde ett för tillfället/ämnet fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet i rätt sammanhang. Jag förklarade även dem.
Jag använde ett för tillfället/ämnet ett mycket väl fungerande språk. Jag använde viktiga ord och begrepp som hör till ämnet, och att genom tydliga och konkreta exempel förklarade dem.
Sakkunskap/innehåll
Beskriv helheten i ditt ämne + ge konkreta exempel och detaljer.
En del innehåll saknades om mitt ämne, eller en del fakta var felaktiga. Det är tveksamt om publiken lärde sig mycket.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet.
Jag har gett en god helhetsbild om ämnet och har med en eller flera detaljer och/eller exempel för en större förståelse.
Jag presenterade ämnet på ett personligt sätt med en tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/exempel för en större förståelse.
Ögonkontakt
utantill eller innantillläsning
Jag läste innantill och glömde för det mesta bort att titta upp på publiken.
Jag kom ihåg att titta upp från pappret ibland.
Jag använde stödorden ibland och hade mycket ögonkontakt.
Jag använde sällan stödorden utan läste av publikens reaktioner och anpassade framförandet därefter.
Egna tankar/reflektion
Jag hade inte med några egna tankar eller reflektioner.
Jag försökte reflektera och ha egna tankar.
Jag reflekterade kring ämnet och hade några egna tankar.
Jag reflekterade kring ämnet, gav tydliga exempel på mina egna tankar och kunde dra generella slutsatser.
Röstläge
Jag talade tyst/otydligt.
Jag talade tydligt ibland.
Jag talade klart och tydligt.
Jag anpassade rösten efter innehållet i redovisningen och talade tydligt.
Förberedelse på lektionstid
Ej betygsgrundande, men kan vara intressant att veta.
Jag har inte arbetat speciellt mycket på lektionerna.
Jag har arbetat under större delen av lektionerna
Jag har arbetat bra på lektionerna.
Jag har utnyttjat lektionera för att förbereda mig inför denna redovisning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: