Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav åk 1-3, NO

Skapad 2016-12-07 13:59 i Wallbergsskolan Grundskolor
Biologi, kemi och fysik.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Följande matris ger en överskådlig bild av elevens förmågor och kunskapsutveckling från och med årskurs 1 till 3.

Hållplats 1 till 2 innebär att eleven har åldersadekvata kunskaper och förmågor för respektive årskurs. Hållplats 3 innebär att eleven har uppnått kunskapskraven för årskurs 3.

Om rutan "har arbetat med" är ifylld men bedömning saknas innebär det att eleven ännu inte uppnått lägsta kunskapsnivå för årskursen. Om eleven inte förväntas nå lägsta kunskapsnivå under årskursen kommer åtgärdsprogram att upprättas snarast.

Genom undervisning i no-ämnena skall eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

BIOLOGI

  • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Har arbetat med
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

FYSIK

  • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Har arbetat med
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

KEMI

  • Ke   använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • Ke   använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Har arbetat med
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

NO - BIOLOGI, FYSIK, KEMI

Har arbetat med
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: