Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Godtagbara kunskaper matematik Åk 3 HT Sverkerskolan utkast

Skapad 2016-12-07 15:41 i Sverkerskolan Uppsala
Grundskola 3

Problemlösning

  • Ma   3   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Ma   3   Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan formulera egna enklare problem
Du kan formulera egna problem av svårare karaktär
Du kan förklara och argumentera kring problemlösning
Du kan förklara, resonera och argumentera kring problemlösning
Du kan bedöma rimlighet i enkla beräkningar
Du kan bedöma rimlighet svårare beräkningar

Taluppfattning och tals användning

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan överslagsräkna med hundratal, tiotal och ental
Du kan överslags räkna med tusental, hundratal, tiotal och ental
Du kan avrunda till närmaste tiotal och hundratal
Du kan avrunda till närmaste tusental
Du kan multiplikation 0-10 exklusive det svåra hörnet
Du kan multiplikation 0-10 inklusive svåra hörnet
Du kan division 0-10 exklusive det svåra hörnet
Du kan division 0-10 inklusive svåra hörnet
Du kan algoritm/ uppställning i addition och subtraktion med tiotalsövergång
Du kan algoritm/ uppställning i addition och subtraktion med tiotalsövergång med större tal
Du kan använda miniräknare vid beräkning
-

Algebra

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan se talmönster
Du kan se talmönster där talföljden inte är lätt att uppfatta

Geometri

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan skala med enkel förstorning och förminskning
Du kan förstora och förminska avancerade objekt.
Du kan beräkna omkrets på enkla geometriska objekt
Du kan beräkna omkrets av flera olika sorters föremål
Du kan konstruera tredimensionella figurer
-
Du kan omvandla enheter och beräkna dem. Mäta och omvandla tid, massa och längd.
Du kan på ett säkert sätt mäta, omvandla och beräkna tid, massa och längd.

Sannolikhet och statistik

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Du kan avläsa, göra och tolka olika tabeller och diagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: