Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mikronoveller

Skapad 2016-12-08 12:24 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

F
E
C
A
Innehåll, engagemang, idérikedom
Innehållet är otydligt.
Innehållet framgår klart och tydligt. Någon eller några egna idéer syns i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst engagemang och/eller upplevelser. Viss reflektion finns med i texten.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar, tolkar och reflekterar över upplevelser. Texten är personlig.
Text, bild och form
Eleven kan ej använda olika uttryckssätt för sina budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: