Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd år 3 Andersbergsskolan

Skapad 2016-12-08 12:42 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 3 Slöjd

Meningen med ämnet är att du genom undervisningen ska få möjlighet till att utveckla din förmåga i att:

• formge och tillverka föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån meningen med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

• undersöka och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av typiska slöjdord,

• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Nivå 1 (Provat på...)
Nivå 2 (Börjar kunna...)
Nivå 3 (På god väg...)
Nivå 4 (Kunskapskrav år 6.)
Idé, planering, formgivning
Du har provat på att formge och planera slöjdarbeten i olika material, och att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du visar att du börjar kunna formge och planera slöjdarbeten i olika material, och att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Du är på god väg att nå målen för år 6.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och planera slöjdarbeten i olika material och bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
Verktyg, maskiner, redskap
Du har provat på att använda handverktyg, maskiner och redskap.
Du visar att du börjar kunna använda handverktyg, maskiner och redskap.
Du är på god väg att nå målen för år 6.
Du kan använda handverktyg, maskiner och redskap på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Val av arbetssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet har du provat på olika tillvägagångssätt, och att ge enkla motiveringar till dina val.
Du visar att du börjar kunna välja tillvägagångssätt, och ger enkla motiveringar till dina val utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt
Du är på god väg att nå målen för år 6.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt, och ger enkla motiveringar till dina val.
Arbetsprocessen
Du har provat på att välja handlingsalternativ som leder ditt arbete framåt.
Du visar att du börjar kunna bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder ditt arbete framåt.
Du är på god väg att nå målen för år 6.
Du bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder ditt arbete framåt.
Genomförande
Du har provat på att tillverka enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktion.
Du visar att du börjar kunna tillverka enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktion.
Du är på god väg att nå målen för år 6.
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktion.
Utvärdering av arbetet från idé till färdigt slöjdföremål
Du har provat på att ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet och uttryck.
Du visar att du börjar kunna ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet och uttryck.
Du är på god väg att nå målen för år 6.
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet och uttryck. Du kan föra enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: