Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska VT 17

Skapad 2016-12-13 13:09 i Esperedskolan Halmstad
Svenska
Grundskola 5 Svenska

Svenska - Denna matris omfattar olika arbetsområden som vi jobbat med under terminen. Vissa mål är mer riktade till en specifik uppgift medan vissa kan ha bedömts under flera tillfällen.

GRUND
UTMANING 1
UTMANING 2
Högläsning
Flyt och lässtrategier
Jag kan läsa högt ur boken med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan läsa högt ur boken med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett bra sätt.
Jag kan läsa högt ur boken med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett bra och effektivt sätt.
Läsförståelse
-Läsförståelsefrågor /uppgifter kring texter. - Samtal kring texter (läsa "på" raderna och läsa "mellan" raderna)
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av bokens innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar jag grundläggande läsförståelse. Med detta menar jag att du kan svara på frågor om svaren finns tydligt i texten. Du kan även samtala kring texten på ett enkelt sätt.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar jag god läsförståelse. Med detta menar jag att du kan svara på frågor samt läsa "mellan raderna". Du kan även samtala kring texten på ett till viss del utvecklat sätt.
Samtala kring texter
- Hur du ensam eller tillsammans med andra uttrycker dig när du talar om de texter du läst
Jag kan samtala om texter genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. Med detta menar jag att du på ett enkelt sätt kan ha samtal kring texter, ställa frågor, samt följa med i samtalen vi har kring de texter vi läser. .
Jag kan samtala om texter genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. Med detta menar jag att jag på ett enkelt sätt kan ha till viss del utvecklade samtal kring texter, ställa frågor, samt följa med i samtalen vi har kring de texter vi läser.
Tyda buskap och resonemang
Hur du genom att läsa texter och böcker kan förstå och finna budskap och föra resonemang.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen. Med detta menar jag att du genom att läsa en text från exempelvis "mellan raderna" kan komma med svar på frågor till texten. Du kan på ett enkelt sätt även samtala kring varför du tänker och tror som du gör.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen. Med detta menar jag att du genom att läsa en text från exempelvis "mellan raderna" kan komma med svar på frågor till texten. Du kan på ett utvecklat sätt samtala kring varför du tänker och tror som du gör.
Estetiska
Du kombinerar text och bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt och som på ett enkelt sätt förstärker och levandegör din text och dess budskap. Med detta menar jag att du kan välja en till viss del passande bild till en text.
Du kombinerar text och bild så att de samspelar på ett fungerande sätt och som på ett tydligt sätt förstärker och levandegör din text och dess budskap. Med detta menar jag att du på ett genomtänkt sätt kan välja en passande bild till en text.
Respons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet. Med detta menar jag att du använt checklistan till resedagboken och med hjälp av den fått med rätt innehåll i din text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: