👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Söndrumsskolan Idh åk 7-9

Skapad 2016-12-15 19:40 i öö Söndrumsskolan 6-9 B Halmstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Rörelse

Förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
E
C
A
Deltagande och Rörelse
kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 
varierar och anpassar sina rörelser till viss del till 
aktiviteten och sammanhanget.
kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 
varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till 
aktiviteten och sammanhanget.
kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och 
varierar och anpassar sina rörelser väl till 
aktiviteten och sammanhanget.
Dans
anpassar i danser och rörelse- och 
träningsprogram till musik sina rörelser till viss del 
till takt, rytm och sammanhang.
anpassar i danser och rörelse- och 
träningsprogram till musik sina rörelser relativt väl 
till takt, rytm och sammanhang.
anpassar i danser och rörelse- och 
träningsprogram till musik sina rörelser väl 
till takt, rytm och sammanhang.
Simkunnighet
Denna förmåga är en förutsättning för betyget E eller högre och följer sammanfattnings-betyget i övrigt.
kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Hälsa och livsstil

Förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, och förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet.
E
C
A
Målsättning och Planering
kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra 
fysiska aktiviteter.
kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra 
fysiska aktiviteter.
kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål 
för och planera träning och andra 
fysiska aktiviteter.
Hälsa och Träningslära
kan även utvärdera aktiviteterna genom att 
samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda 
resonemang om hur aktiviteterna tillsammans 
med kost och andra faktorer kan påverka hälsan 
och den fysiska förmågan.
kan även utvärdera aktiviteterna genom att 
samtala om egna upplevelser och föra 
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans 
med kost och andra faktorer kan påverka hälsan 
och den fysiska förmågan.
kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Förebygga och Beskriva risker
kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
kan på ett väl fungerande sätt förebygga 
skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Friluftsliv och utevistelse

Förmåga att genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och förmåga att hantera nödsituationer på land och i vatten.
E
C
A
Friluftsaktiviteter
planerar och genomför friluftsaktiviteter med 
viss anpassning till olika förhållanden, 
miljöer och regler.
planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, 
miljöer och regler.
Orientering
kan med viss säkerhet orientera sig i 
okända miljöer och använder då kartor och 
andra hjälpmedel.
kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och 
andra hjälpmedel.
kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och 
andra hjälpmedel.
Hantera Nödsituationer vid Vatten
Denna förmåga är en förutsättning för betyget E eller högre och följer sammanfattnings-betyget i övrigt.
kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.