Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 5

Skapad 2016-12-18 12:51 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola F

Matris matematik

Nivå 1
Ej godkänd nivå
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny nivå
Metoder/problemlösning
Väljer lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du har svårt att hitta en metod som löser problemen.
Du kan lösa enkla problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa enkla problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja rätt metod.
Begrepp
Använder och analyserar matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du har svårt att förstå och använda begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Lösa uppgifter
Hanterar procedurer och löser rutinuppgifter
Du klarar ännu inte av att lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Du kan lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Du kan lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redovisningar
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Din redovisning saknar flera steg och är svår att följa.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: