Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2, 2016/2017

Skapad 2016-12-19 14:56 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 2 Matematik

Taluppfattning och tals användning

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Tal 1-100
Du ska kunna läsa och skriva talen 0-100. Du ska kunna storleksordna talen 0-100.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker på att läsa och skriva talen 0-100. Du har svårt att storleksordna talen 0-100.
Du kan läsa och skriva talen 0-100, samt förstår talets värde. Du kan storleksordna talen 0-100.
Du kan läsa och skriva talen 0-100 osv, samt förstår talets värde. Du kan storleksordna talen 0-100, och du har visat att du kan mer.
Tal 1-1000
Du ska kunna läsa och skriva talen 0-1000. Du ska kunna storleksordna talen 0-1000.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker på att läsa och skriva talen 0-1000. Du har svårt att storleksordna talen 0-1000.
Du kan läsa och skriva talen 0-1000, samt förstå talets värde. Du kan storleksordna talen 0-1000.
Du kan läsa och skriva talen 0-1000 osv, samt förstå talets värde. Du kan storleksordna talen 0-1000 och du har visat att du kan mer.
Tallinje
Du ska kunna placera ut talen 0-100 på en tallinje.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker på var du ska placera talen 0-100 på en tallinje.
Du kan placera ut talen 0-100 på en tallinje där tiotalen är utmärkta och entalens positioner är utmärkta.
Du kan placera ut talen 0-100 på en tallinje med endast få tal utmärkta.
Del av helhet och del av antal
Du ska kunna benämna och uttrycka bråken 1/2, 1/3, 1/4 och hur dessa bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker på bråken 1/2, 1/3 och 1/4 och hur de förhåller sig till naturliga tal.
Du kan benämna och uttrycka bråken 1/2, 1/3 och 1/4. Du vet hur bråken förhåller sig till naturliga tal.
Du kan benämna och uttrycka fler bråktal t.ex. 2/5, 4/6 och 6/8.
Addition 0-100
Du kan räkna addition inom talområdet 0-100 och välja strategi för detta, t.ex.: uppställning, talsortsräkning, överslagsräkning, huvudräkning.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker på addition inom talområdet 0-100.
Du kan räkna addition inom talområdet 0-100. Du kan välja lämplig strategi.
Du är säker på att räkna addition inom talområdet 0-100 och kan även räkna med högre tal.
Addition 0-1000
Du kan räkna addition inom talområdet 0-1000 och välja strategi för detta, t.ex.: uppställning, talsortsräkning, överslagsräkning, huvudräkning.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker på addition inom talområdet 0-1000.
Du kan räkna addition inom talområdet 0-1000. Du kan välja lämplig strategi.
Du är säker på att räkna addition inom talområdet 0-1000 och kan även räkna med högre tal.
Subtraktion 0-100
Du kan räkna subtraktion inom talområdet 0-100 och välja strategi för detta, t.ex.: uppställning, talsortsräkning, överslagsräkning, huvudräkning.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker på subtraktion inom talområdet 0-100.
Du kan räkna subtraktion inom talområde 0-100. Du kan välja lämplig strategi.
Du är säker på att räkna subtraktion inom talområde 0-100, och kan även räkna med högre tal.
Subtraktion 0-1000
Du kan räkna subtraktion inom talområdet 0-1000 och välja strategi för detta, t.ex.: uppställning, talsortsräkning, överslagsräkning, huvudräkning.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
Du är osäker på subtraktion inom talområdet 0-1000.
Du kan räkna subtraktion inom talområde 0-1000. Du kan välja lämplig strategi.
Du är säker på att räkna subtraktion inom talområde 0-1000, och kan även räkna med högre tal.
Multiplikation
Du ska kunna räkna multiplikation med faktor 2, 5 och 10. Du ska även känna till den kommutativa lagen inom multiplikation.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker på att räkna multiplikation med faktorerna 2, 5 och 10. Du känner inte till den kommutativa lagen.
Du kan räkna multiplikation med faktorerna 2, 5 och 10. Du känner till den kommutativa lagen.
Du kan räkna multiplikation med faktorerna 2, 5 och 10, och har visat att du kan mer.
Division
Du ska kunna räkna division med nämnaren 2 och 4.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker på att dividera med nämnaren 2 och 4.
Du kan räkna division med nämnaren 2 och 4.
Du kan räkna division med nämnare 2 och 4 samt fler nämnare t.ex. 3, 5 och 6.

Algebra

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Likhetstecknet
Du ska kunna förstå likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du ör osäker på likhetstecknets betydelse.
Du förstår likhetstecknets betydelse.
Du förstår likhetstecknets betydelse och kan förklara för andra.
Mönster
Du ska kunna rita färdigt ett påbörjat mönster. Du ska fortsätta ett påbörjat talmönster.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker på att rita ett påbörjat mönster. Du är osäker på att skriva ett påbörjat talmönster.
Du kan färdigställa ett påbörjat ritat mönster. Du kan färdigställa ett påbörjat talmönster.
Du kan färdigställa ett ritat mönster. Du kan färdigställa ett talmönster. Du kan även förklara för andra hur mönstret är uppbyggt.

Geometri

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Geometriska former
Du ska kunna namnen på de geometriska formerna: fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar, rätblock. Du ska kunna deras egenskaper.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker på de geometriska formernas namn: fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar, rätblock. Du är osäker på deras egenskaper.
Du kan namnen på de geometriska formerna: fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar, rätblock. Du kan deras egenskaper.
Du kan namnen på de geometriska formerna: fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar, rätblock. Du kan deras egenskaper. Du kan beskriva de olika gemometriska formerna för någon annan.
Punkt, linje, sträcka
Du ska kunna namnge objekten punkt, linje och sträcka. Du ska veta deras egenskaper.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker på objekten punkt, linje och sträcka.
Du kan namnge objekten punkt, linje och sträcka. Du kan deras egenskaper.
Du kan namnge objekten punkt, linje och sträcka. Du kan deras egenskaper. Du kan förklara dessa för någon annan.
Lägesord
Du ska kunna använda vanliga lägesord för att beskriva ett föremåls plats i rummet. T.ex. på, i, under, bredvid.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker på lägesord.
Du kan använda lägesord för att beskriva ett föremåls plats i rummet.
Du kan använda lägesord för att beskriva föremåls placeringar i och utanför ett rum.
Symmetri
Du ska kunna se och rita en symmetrisk bild med hjälp av rutsystem.
 • Ma  1-3
Du är osäker på att vad symmetri är.
Du kan se och rita en symmetrisk bild med hjälp av rutsystem.
Du kan se och rita en symetrisk bild utan rutsystem.
Längd
Du ska kunna mäta längder i cm och m. Du ska kunna jämföra olika längder och uppskatta vilken som längst/kortast (cm, m km).
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker när du ska mäta i cm och m. Du har svårt att jämföra olika längder i cm, m och km och att uppskatta vilken som är längst/kortast.
Du kan mäta längder i cm och m. Du kan jämföra olika längder i cm, m och km och kan uppskatta vilken som längst/kortast.
Du kan mäta och uppskatta längder i cm och m. Du kan jämföra och uppskatta olika längder i cm, m och km.
Massa
Du ska kunna mäta vikt i kilogram och gram. Du ska kunna jämföra olika vikter och uppskatta vad som väger mest/minst.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker när du ska mäta i kilogram och gram. Du har svårt att jämföra olika vikter och uppskatta vad som väger mest/minst.
Du kan mäta vikt i kilogram och gram. Du kan jämföra olika vikter och uppskatta vad som väger mest/minst.
Du kan uppskatta och mäta vikt i kilogram och gram. Du kan jämföra olika vikter och uppskatta vad som väger mest/minst.
Volym
Du ska kunna mäta volym i deciliter och liter. Du ska kunna jämföra olika volymer och uppskatta vad som rymmer mest/minst.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker när du ska mäta i deciliter och liter. Du har svårt att jämföra olika volymer och uppskatta vad som rymmer mest/minst.
Du kan mäta volym i deciliter och liter. Du kan jämföra olika volymer och uppskatta vad som rymmer mest/minst.
Du kan mäta och uppskatta volym i deciliter och liter. Du kan jämföra olika volymer och uppskatta vad som rymmer mest/minst.
Tid
Du ska kunna avläsa hel och halv timme på klockan, samt kvart i och kvart över.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker på att avläsa hel och halv timme på klockan, samt kvart i och kvart över.
Du kan avläsa hel och halv timme på klockan, samt kvart i och kvart över.
Du kan avläsa hel och halv timme på klockan, samt kvart i och över, och du har visat att du kan mer.

Sannolikhet och statistik

Du har nått delar av målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet och visat att du kan mer.
Tabeller och diagram
Du ska kunna använda tabeller och stapeldiagram.
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker på hur man använder tabeller och stapeldiagram.
Du kan använda tabeller och stapeldiagram.
Du kan använda tabeller och stapeldiagram, samt göra egna.
Samband och förändring
Samband
Du ska kunna dubbelt och hälften.
 • Ma  1-3
Du är osäker på dubbelt och hälften.
Du kan räkna ut vad dubbelt så mycket och hälften så lite av ett tal är.
Du kan räkna ut vad dubbelt så mycket och hälften så lite av ett tal är. Samt kunna förklara hur man ska tänka.
Problemlösning
Du ska kunna lösa enkla matematiska problem inom talområde 0-100. Du ska kunna beskriva hur du tänker, välja rätt räknesätt, samt reflektera över svarets rimlighet.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
Du är osäker på att lösa enkla matematiska problem inom talområde 0-100. Du har svårt att beskriva hur du tänker och/eller att välja rätt räknesätt.
Du kan lösa enkla matematiska problem inom talområde 0-100. Du kan, till viss del, beskriva hur du tänker och välja rätt räknesätt.
Du kan lösa matematiska problem inom talområde 0-100. Du kan beskriva hur du tänker och välja rätt räknesätt. Du reflekterar över svarets rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: