Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild 7-9, (arbetsprocessen)

Skapad 2016-12-27 19:20 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Arbetsprocessen
Grundskola 7 – 9 Bild
F
E
D
C
B
A
Handledning, stöd och instruktion
Har svårigheter att arbeta efter instruktioner. Behöver kontinuerligt stöd och handledning.
Arbetar till viss del efter instruktioner. Behöver ibland stöd eller handledning.
Arbetar oftast efter och tillämpar viss tidigare instruktion. Behöver sällan stöd eller handledning.
Arbetar alltid efter instruktioner och tillämpar även tidigare information och handledning.
Kreativitet och självständighet
Saknar egna idéer och har svårt att lösa praktiska problem.Visar inget eget initiativ.
Har ibland egna idéer och l visar ibland eget initiativ och ansvar. Visar viss självständighet i sitt arbete.
Utgår oftast från egna idéer och visar oftast eget initiativ och ansvar. Visar oftast självständighet i sitt arbete.
Utgår alltid från egna idéer och visar alltid eget initiativ och ansvar. Arbetar helt och hållet självständigt.
Material, tekniker och metoder
Har svårt att använda passande material, teknik och metod.
Kan ibland använda passande material, teknik och metod.
Kan oftast använda passande material, teknik och metod
Kan alltid använda passande material, teknik och metod.
Färg, form, komposition och helhet.
Har svårighet att anpassa färg och form till en helhet
Kan ibland anpassa färg, och form till en helhet
Kan oftast anpassa färg, och form till en helhet
Kan alltid anpassa färg och form till enl helhet på ett uttrycksfullt sätt.
Presentation
Har svårt att presentera sina bilder samt ge någon omdöme om arbetsprocessen.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang och ge också enkla omdömen om arbetsprocessen.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang och ge också utvecklade omdömen om arbetsprocessen.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang och ge också välutvecklade omdömen om arbetsprocessen.
Tolka, resonera & koppla
  • Bl  C 9
Har svårighet med att tolka historiska eller samtida bilder och visuell kultur samt kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: