👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smygeskolan: Svenska som andraspråk, matris åk 1-3

Skapad 2016-12-30 13:41 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk

Smygeskolans bedömningsmatriser visar elevens uppnådda kunskapsnivå i tre steg.

Observera att den bedömda kunskapsnivån kan förändras under läsårets gång. Bedömningsmatrisen visar elevens kunskapsnivå vid det tillfälle bedömningen gjordes.

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Läsning
Lässtrategier
Du läser bekanta och elevnära texter med flyt. Du kan använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser bekanta och elevnära texter med flyt. Du kan använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att redogöra för innehållet så att budskapet i huvudsak framgår.
Du visar god läsförståelse genom att redogöra för innehållet så att budskapet relativt väl framgår.
Resonemang
Du kan utifrån dina egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
Du kan utifrån dina egna referensramar föra utvecklade resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
Skrivning
Läslig handstil
Du har förmåga att skriva enkla texter med läslig handstil.
Du har god förmåga att skriva enkla texter med läslig handstil.
Skriva på dator
Du har förmåga att skriva enkla texter på dator.
Du har god förmåga att skriva enkla texter på dator.
Skiljetecken
Du har förmåga att använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Du har god förmåga att använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
Stavning
Du har förmåga att stava ord som du ofta använder och som är vanliga i de texter som du läser/skriver.
Du har god förmåga att stava ord som du ofta använder och som är vanliga i de texter som du läser/skriver.
Struktur och innehåll
Du skriver berättande texter som har en enkel röd tråd och en i huvudsak fungerande handling.
Du skriver berättande texter som har en enkel röd tråd och en fungerande handling.
Söka information
Du kan söka information ur en anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen.
Du kan söka information ur en anvisad källa och återger då, på ett utvecklat sätt, grundläggande delar av informationen.
Ämnesspecifika ord och begrepp
Dina faktatexter innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet blir begripligt.
Dina faktatexter innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet blir tydligt och begripligt.
Förstärka med bilder
Du har förmåga att förtydliga och förstärka dina texters budskap med bilder.
Du har god förmåga att förtydliga och förstärka dina texters budskap med bilder.
Omdömen och bearbetning
Du kan utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om dina egna och andras texter. Utifrån respons bearbetar och förtydligar du dina texter på ett enkelt sätt.
Du kan utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge utvecklade omdömen om dina egna och andras texter. Utifrån respons bearbetar och förtydligar du dina texter på ett relativt väl fungerande sätt.
Samtal
Ord och begrepp
Du har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
Du har ett utvecklat ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
Frågor, åsikter och innehåll
I samtal ställer du frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter. När du berättar om vardagliga händelser beskriver du dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
I samtal ställer du frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter på ett utvecklat sätt. När du berättar om vardagliga händelser beskriver du dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
Språkliga strategier
Du kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden. Vid samtal använder du i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd.
Du kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden. Vid samtal använder du relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra dig förstådd.