Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 9 "Cellen, arvet och bioteknik" vt 2017

Skapad 2017-01-04 11:32 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Biologi
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap
-söka/granska information (eget arbete/redovisning)
Du kan söka information och använda olika källor. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information och använda olika källor. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information och använda olika källor. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Kunskap
-förmedla (eget arbete/redovisning)
Du kan i huvudsak använda dina kunskaper för att skapa enkla texter/framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp. Din dokumentation är enkel.
Du kan relativt väl använda dina kunskaper för att skapa utvecklade texter/framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda dina kunskaper för att skapa välutvecklade texter/framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Kunskap
-ta ställning (eget arbete/redovisning/genomgångar och diskussioner)
Du kan med enkla motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för till viss del diskussionerna framåt.
Du kan med utvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt.
Du kan med välutvecklade motiveringar diskutera och ta ställning i olika frågor. Du för diskussionerna framåt och fördjupar/breddar dem.
Använda information & anpassa framställning
(eget arbete/redovisning)
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Begrepp
-beskriva/förklara (alla delar i kursen)
Du har grundläggande kunskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Du har goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av bilogins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Du har mycket goda kunskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier, tex evolutionsteori.
Begrepp
-historik (alla delar i kursen)
Du kan beskriva och ge exempel på några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Begrepp
-resonemang (alla delar)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Undersökningar
-genomförande (laborationer)
Du kan genomföra undersökningar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som efter någon bearbetning går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra undersökningar och formulera enkla frågor/planeringar, som går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Undersökningar
-slutsatser (laborationer, rapport)
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller/teorier. Du för enkla resonemang kring resultatets rimlighet och bidrar till att ge förslag till förbättringar. Din dokumentation är enkel.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller/teorier. Du för utvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar. Din dokumentation är utvecklad.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller/teorier. Du för välutvecklade resonemang kring resultatets rimlighet och ger förslag till förbättringar. Din dokumentation är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: