Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov matematik 2017

Skapad 2017-01-09 10:47 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Kunskapsprofil utifrån resultat
Grundskola 3 Matematik

Kunskapsprofil utifrån resultatet av nationella proven i matematik för årskurs 3, 2017.

Ej uppnått kravnivån
Uppnått kravnivån
Delprov A, Kommunicera och resonera
Kravnivå, minst 3 av totalt 4 kriterier uppfyllda varav ett måste vara kommunikation eller resonemang.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Delprov B, Kunskapskrav
Kravnivå 8p/12p Mönster i talföljder och geometriska mönster.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Delprov C, Kunskapskrav
Kravnivå 9p/14p Förståelse för räknesätten och enkla problem.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Delprov D, Kunskapskrav
Kravnivå 10p/14p Positionsystemet.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Delprov E, Kunskapskrav
Kravnivå 8p/13p Enkla problem.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Delprov F1, Kunskapskrav
Kravnivå 6p/9p Mäta, jämföra och uppskatta längd, omkrets och area.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Delprov F2, Kunskapskrav
Kravnivå 8p/12p Skriftliga räknemetoder.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Delprov G1, Kunskapskrav
Kravnivå 6p/8p Överslagsräkning.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
Delprov G2, Kunskapskrav
Kravnivå 9p/12p Huvudräkning och likhetstecknets betydelse.
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3
 • Ma   3

Så här går vi vidare:

Ej uppnått kravnivån
Uppnått kravnivån
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: