👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamant Aritmetik - del 1( AG - Grundläggande Aritmetik)

Skapad 2017-01-09 13:58 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Matris gjord efter skolverkets Diamant diagnoser.
Grundskola F – 6 Matematik

Utvecklingsschema A. AG- Grundläggande Aritmetik Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna har grundläggande färdigheter i aritmetik och därmed nödvändiga förkunskaper för att kunna arbeta med andra områden inom matematiken.

AG1 Grundläggande aritmetik
Additioner och subtraktioner inom 1–9.
1a Talens grannar till höger, alltså uppgifter av typen 8 + 1 och 6 + 2 och deras kommutativa varianter 1 + 8 och 2 + 6.
1b Talens grannar till vänster alltså uppgifter av typen 7 − 1 och 9 − 2 och avståndet till gran- narna, alltså typen 7 − 6 och 9 − 7.
2a Dubblorna och dubblorna ± 1, alltså typen 4 + 4, 4 + 5 och 3 + 5.
2b Hälften och hälften ± 1, alltså typen 8 − 4 och 9− 4.
3a Tals uppdelning i termer, alltså uppgifter av typerna 4 + __ = 9 och 8 = 3 + __ . Likhets- tecknets innebörd.
3b Tals uppdelning i termer, alltså uppgifter av typerna 4 + __ = 9 och 8 = 3 + __ . Likhets- tecknets innebörd.
AG 2 Grundläggande aritmetik
Additioner och subtraktioner inom talområdet 10-19, utan tiotalsövergång.
1a Addition av 10 och ett ental, typ 10+7 och 7+10 samt motsvarande öppna utsagor.
1b Subtraktion av ett tal mellan 11 och 19 och talet 10 eller ett ental, alltså uppgifter av typen 18-10 och 18-8, samt motsvarande öppna utsagor.
2a Generalisering av uppgifterna i 1a respektive 1b i diagnos AG1
2b Generalisering av uppgifterna i 1a respektive 1b i diagnos AG1
3a Generalisering av uppgifterna i 2a respektive 2b i diagnos AG1.
3b Generalisering av uppgifterna i 2a respektive 2b i diagnos AG1.
4a Generalisering av uppgifterna i 3a respektive 3b i diagnos AG1.
4b Generalisering av uppgifterna i 3a respektive 3b i diagnos AG1.
AG 3 Grundläggande aritmetik
Additioner och subtraktioner inom talområdet 10–19.
1a Tiokamraterna, alltså de uppgifter vars summa är 10.
1b Tiokamraterna, alltså de uppgifter vars summa är 10.
2a Addition med 9, alltså typerna 9 + 3 och 4 + 9.
2b Subtraktion med 9 och då differensen blir 9, typ 14 – 9 och 15 – 6.
3a Additioner med 8, alltså typerna 8 + 5 och 6 + 8.
3b Subtraktion med 8 och då differensen blir 8, typ 13 – 8 och 15 – 7.
4a Dubblorna 6 + 6, 7 + 7 och 8 + 8 samt dubbelt ± 1 såsom 6 + 7 och 5 + 7.
4b Hälften och hälften ±1, alltså typerna 14 – 7, 13 – 7, 13 – 6.
AG4 Grundläggande aritmetik
Additioner och subtraktioner inom talområdet 20–99, generalisering.
1a Generalisering av uppgifterna i diagnos AG1 från ental till tiotal.
1b Generalisering av uppgifterna i diagnos AG1 från ental till tiotal.
2a Additioner av tiotal och ental och mot- svarande öppna utsagor.
2b Subtraktioner med ett ental, sådana att svaret blir ett tiotal och motsvarande öppna utsagor.
3a Generalisering av uppgifterna i AG2, utan tiotalsövergångar, till ett större talområde.
3b Generalisering av uppgifterna i AG2, utan tiotalsövergångar, till ett större talområde.
4a Generalisering av uppgifterna i AG3, med tiotalsövergångar, till ett större talområde.
4b Generalisering av uppgifterna i AG3, med tiotalsövergångar, till ett större talområde.
AG5 Grundläggande aritmetik
Räknesättens innebörd, addition och subtraktion
1 Att välja rätt räknesätt till addition eller subtraktion inom talområdet 1–9.
2 Att välja rätt räknesätt till addition eller subtraktion inom talområdet 1–9.
3 Att välja rätt räknesätt till addition eller subtraktion inom talområdet 1–9.
4 Att välja rätt räknesätt till addition eller subtraktion inom talområdet 10-19.
5 Att välja rätt räknesätt till addition eller subtraktion inom talområdet 10-19.
6 Att välja rätt räknesätt till addition eller subtraktion inom talområdet 10-19.
7 Att välja rätt räknesätt till addition eller subtraktion inom talområdet 10-19.
8 Att välja rätt räknesätt till addition eller subtraktion inom talområdet 10-19.
AG6 Grundläggande aritmetik
Multiplikations tabellen
1a Dubblorna, alltså multiplikation med 2.
1b Dubbelt, dubbelt, alltså multiplikation med 4.
2a Multiplikation med 3.
2b Dubbelt multiplikation med 3, alltså multi- plikation med 6.
3a Multiplikation med 5.
3b Övriga multiplikationer, de som innehåller enbart faktorerna 7, 8 och 9.
AG7 Grundläggande aritmetik
Generaliserad multiplikations tabell
1a Generaliserad multiplikationstabell där multi- plikationen följs upp med en ”minnessiffra”, men där additionen inte leder till en tiotalsövergång
1b Generaliserad multiplikationstabell där multipli- kationen följs upp med en ”minnessiffra” och där additionen leder till en tiotalsövergång.
2a Generaliserad multiplikationstabell där ena fak- torn är ett tiotal (här är den ena faktorn högst 5 eller 5 tiotal).
2b Generaliserad multiplikationstabell där ena fak- torn är ett tiotal (här är alla faktorer större än 5 eller 5 tiotal).
3a Öppna multiplikationer där en av faktorerna är högst 5.
3b Öppna multiplikationer där båda faktorerna är större än 5.
AG8 Grundläggande aritmetik
Divisionstabell
1a Mycket enkel divisionstabell där kvoten eller nämnaren är 2 eller 3. (Inverser till 1a och 2a i diagnos AG6).
1b Divisionstabell där kvoten eller nämnaren är 4 eller 6. (I inverser till 1b och 2b i diagnos AG6).
2a Divisionstabell där kvoten eller nämnaren är 5. (I inverser till 3a i diagnos AG6).
2b Den svårare delen av divisionstabellen, alltså inverser till den svårare delen av multiplika- tionstabellen (3b i AG 6).
3a Enkel divisionstabell som ger rest.
3b Svårare divisionstabell som ger rest
AG9 Grundläggande aritmetik
Räknesättens innebörd, multiplikation och division
1 Tillämpningar av multiplikationstabellen.
2 Tillämpningar av multiplikationstabellen.
3 Tillämpningar av generaliserad multiplikationsta- bell.
4 Tillämpningar av generaliserad multiplikationsta- bell.
5 Tillämpningar av division (öppen multiplikation).
6 Tillämpningar av division (öppen multiplikation).
7 Tillämpningar av division (öppen multiplikation).
8 Tillämpning av division med rest.