Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1

Skapad 2017-01-16 19:34 i Njutångers skola Hudiksvall
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet idrott och hälsa. Mellannivån i matrisen synkar mot kunskapskraven för åk 6, men är anpassad för årskurserna 1-3.
Grundskola 1 Idrott och hälsa

Matrisen består av tre nivåer. Mittenkolumnen visar den nivån som eleverna förväntas nå i slutet av år 3 och sista kolumnen visar att eleven ligger längre fram.

Vissa saker har vi inte berört än, därför är de raderna inte ikryssade.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grovmotoriska rörelser .
Du utför några av de grundmotoriska grundformerna: åla, krypa, hoppa, stödja, rulla, hänga, klättra, springa, balansera.
Du utför de grovmotoriska grundformerna.
Du utför sammansatta rörelser i olika sammanhang tex redskapsbana och lekar..
Röra sig till musik.
Du rör dig till musiken.
Du rör dig till viss del i rytm till musiken .
Du rör dig i rytm till musiken.
Samtala om upplevelser av:
- Lek - Hälsa - Natur och utevistelse på en årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd för att delta i samtal.
Med hjälp av följdfrågor samtalar du om egna upplevelser.
Du samtalar om egna upplevelser med passande ord/begrepp.
Orientera i närmiljön.
Du kan begrepp som beskriver rumsuppfattning t.ex: bakom, framför.
Du orienterar i närmiljön med en enkel karta (skiss).
Du orienterar i närmiljön med en karta.
Simma på årskursanpassad nivå.
Du har vattenvana och deltar i aktiviteter i vattnet.
Du simmar 25 meter, doppar huvudet
Du simmar 100 meter varav 25 meter i ryggläge.
Visa hänsyn och utföra aktiviteterna på ett säkert sätt på årskursanpassad nivå
Du behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt.
Du visar hänsyn. Du följer bestämda regler till viss del.
Du visar hänsyn och följer bestämda regler.
Utomhus, friluftsliv
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder och plats.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder och plats.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder och plats.
allemansrätten
Jag känner till allemansrätten.
Jag känner till grunderna för allemansrätten.
Jag känner till grunderna för allemansrätten. Jag visar hänsyn mot naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: