Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7-9

Skapad 2017-01-21 17:35 i Svensgårdsskolan Helsingborg
En matris för allmän undervisning i engelska.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Den skriftliga förmågan

Skriva engelska

Du ska kunna skriva texter i olika genrer. Du ska också kunna göra förbättringar av sina egna texter. I interaktion med andra ska eleven kunna göra sig förstådd och i någon grad anpassa till syfte, mottagare och situation. Du ska också i någon mån hitta strategier som löser problem och förbättrar sin produktion.
F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriftliga framställningar
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Anpassning till syfte, mottagare och smamanhang
Du behöver träna mer på att anpassa din text efter syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig med viss flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förbättringar av den egna produktionen
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Skriftlig interaktion
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med viss flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: