Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 4 vt 2017

Skapad 2017-01-22 10:06 i Esperedskolan Halmstad
Medeltiden Sv muntlig framställning
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Historia Svenska

Medeltiden och muntlig framställning

Medeltiden

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
JÄMFÖRA:
Jämförelser: - Likheter och - Skillnader mellan Vikingatiden, Medeltiden, och då - och nutid.
Kunna beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder när det gäller: - Politik ( t ex hur man väljer vem som ska leda/styra landet) - Levnadsvillkor ( t e x hur var det att vara barn? Mat, sjukdomar) Få och korta/enkla jämförelser.
Kunna beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder när det gäller - Politik ( t ex hur man väljer vem som ska leda/styra landet) - Levnadsvillkor ( t e x hur var det att vara barn? Mat, sjukdomar) Fler och längre/ utvecklade jämförelser.
Resonemang om orsaker och konsekvenser
ORSAKER Orsaker till samhällsförändringar Orsaker till människors levnadsvillkor. KONSEKVENSER Konsekvenser av samhällsförändringar Konsekvenser av människors levnadsvillkor.
Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under medeltiden: - Sjukdomar - Kristendomens införande Korta och enkla förklaringar
Svenska
Genomföra en muntlig redovisning om något under medeltiden.
Du kan genomföra en enkel muntlig redovisning, som till viss del är anpassad till syfte och mottagare. Med det menar jag att man som mottagare till viss del förstår vad din redovisning handlar om.
Du kan genomföra en utvecklad muntlig redovisning som är relativt anpassad till syfte och mottagare. Med det menar jag att man som mottagare förstår vad din redovisning handlar om och att du även visar att du har förberett dig genom tex bilder, stödord.
Du kan genomföra en väl utvecklad muntlig redovisning som är anpassad till syfte och mottagare. Med det menar jag att man som mottagare förstår vad din redovisning handlar om och att du visar att du läst in dig på området och att du visar att du har förberett dig genom t ex bilder, stödord. Att du kan: - titta upp - tala tydligt - visa engagemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: