Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Vt 17

Skapad 2017-01-23 14:16 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Matematik

Efter avslutat arbete med matematikundervisningen under Vt 17 ska du kunna:
...förklara samband mellan bråk och procent ...beräkna 10%, 20%, 25% ... av det hela ...beräkna nya värden efter höjningar och sänkningar, t.ex. reapriser ...använda strategier vid problemlösning ...se möjliga utfall och beräkna sannolikheter ...se samband bråk - decimaltal - procent - sannolikhet ...addera enkla bråk och sannolikheter ...använda strategier vid problemlösning ...använda medelvärde och andra lägesmått ...se samband mellan lägesmått och andra begrepp ...göra beräkningar i decimalform ...använda frekvenstabeller och diagram ...använda kartor och skala ...uppskatta temperaturer och använda negativa tal ...använda linjediagram och koordinatsystem

Förmågor

Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att…

…formulera och lösa problem med hjälp av matematik.
…använda matematiska begrepp.
…använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
…förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt.
…använda matematikens uttrycksformer för att samtala om frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Hur?

Du visar kunskaperna…

…genom aktivitet under lektionstid.
…vid diagnoser och utvärderingsuppgifter.
…via läxor/läxförhör, skriftligt/muntligt.
...vid diskussioner kring problemlösning i grupp och helklass.

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Taluppfattning
Du förstår vad som menas med negativa tal, du kan räkna med division med minnessiffror, du kan jämföra och storleksordna negativa och positiva tal med tillfredställande resultat.
Du förstår vad som menas med negativa tal, du kan räkna med division med minnessiffror, du kan jämföra och storleksordna negativa och positiva tal med gott resultat.
Bråk
Du kan med tillfredsställande resultat använda tal i bråkform när du löser matematiska problem. Du kan skriva bråk i decimalform, jämföra och storleksordna bråk och räkna ut ett viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18.
Du kan med gott resultat använda tal i bråkform när du löser matematiska problem. Du kan skriva bråk i decimalform, jämföra och storleksordna bråk och räkna ut ett viss del av ett antal t.ex. 2/3 av 18.
Procent
Du kan med tillfredsställande resultat räkna med tal i procentform när du löser matematiska problem i vardagliga situationer. Du kan dela upp 100% i olika procentsatser, omvandla enkla procentsatser till bråk, avläsa cirkeldiagram och veta hur många procent de olika delarna är.
Du kan med gott resultat räkna med tal i procentform när du löser matematiska problem i vardagliga situationer. Du kan dela upp 100% i olika procentsatser, omvandla enkla procentsatser till bråk, avläsa cirkeldiagram och veta hur många procent de olika delarna är.
Decimaltal
Du kan med tillfredsställande resultat räkna med tal i decimalform för att lösa matematiska problem i vardagliga situationer. Du kan avrunda decimaltal till närmaste heltal och räkna med decimaltal i de fyra räknesätten.
Du kan med gott resultat räkna med tal i decimalform för att lösa matematiska problem i vardagliga situationer. Du kan avrunda decimaltal till närmaste heltal och räkna med decimaltal i de fyra räknesätten.
Medelvärde och andra lägesmått
Du kan med tillfredsställande resultat räkna ut medelvärde, typvärde och median i olika sammanhang.
Du kan med gott resultat räkna ut medelvärde, typvärde och median i olika sammanhang.
Kartor och skala
Du kan med tillfredsställande resultat mäta avstånd på en karta genom att använda dig av anvisad skala.
Du kan med gott resultat mäta avstånd på en karta med hjälp av anvisad skala.
Problemlösning
Du kan använda olika matematiska metoder och prova dig fram vid problemlösning som kräver flera uträkningar med godtagbart resultat. Du kan avgöra om dina uträkningar är rimliga.
Du kan använda olika matematiska metoder och prova dig fram vid problemlösning som kräver flera uträkningar med gott resultat. Du kan avgöra om dina uträkningar är rimliga.
Matematiska begrepp
Du kan använda matematiska begrepp när du samtalar om matematiska problem, metoder för att lösa matematiska problem och när du visar hur du kommit fram till olika slutsatser med godtagbart resultat.
Du kan använda matematiska begrepp när du samtalar om matematiska problem, metoder för att lösa matematiska problem och när du visar hur du kommit fram till olika slutsatser med gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: