Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikmatris (p,b,m,k,r)år 4-6

Skapad 2017-01-24 15:16 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Matematik

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Problemlösning)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lösa enkla problem
Du behöver hjälp för att lösa enkla problem.
Du påbörjar och lyckas ofta lösa enkla problem.
Du tänker efter och kan lösa enkla problem.
Du har lätt för att lösa enkla problem på ett korrekt sätt.
Föra resonemang om resultatens rimlighet
Du har svårt att uppskatta om resultaten du fick är rimliga.
Du är osäker med kan berätta något om resultatens rimlighet.
Du kan ofta uppskatta och motivera rimligheten i dina svar.
Du har lätt att uppskatta och motivera rimligheten i dina svar.
Ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Du har svårt att se andra sätt att lösa problem på.
Du hjälper till och kan tillsammans med andra ge något förslag på andra sätt att lösa problem på.
Du ger ibland förslag på andra sätt att lösa problem på.
Du ger ofta förslag på andra sätt att lösa problem på.

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Begrepp)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda matematiska begrepp
Du har svårt att använda ett matematiskt språk
Du kan använda enkla, kända begrepp men säger ibland fel.
Du är säker på enkla, kända begrepp.
Du använder både kända och nya begrepp på ett korrekt sätt.
Beskriva olika begrepp
Du har svårt att förklara vad olika matematiska begrepp betyder.
Du kan förklara lite om vad olika matematiska begrepp betyder.
Du kan oftast förklara vad olika matematiska begrepp betyder.
Du är säker på och kan förklara matematiska begrepp
Växla mellan olika uttrycksformer och föra resonemang om hur begreppen är relaterade till varandra
Du behöver hjälp att växla mellan olika uttrycksformer och förstå hur begreppen hör ihop.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer och kan berätta något om hur begreppen hör ihop.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer och förklarar hur begreppen hör ihop.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer och har lätt att förklara hur svårare begrepp hör ihop.

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter (Metod)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver hjälp för att utföra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Dina beräkningar och lösningar kan innehålla fel men du får oftast fram ett svar som ligger i närheten av det korrekta svaret.
Du kan för det mesta utföra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter på ett korrekt sätt.
Du visar säkerhet när det gäller att utföra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Välja och använda strategier och metoder
Du behöver hjälp med att välja strategier och metoder.
Du väljer metoder som kan fungera med lite hjälp.
Du har en struktur i din metod som kan utvecklas.
Du väljer effektiva och generella metoder.

Föra och följa matematiska resonemang (Resonemangsförmåga)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Föra och följa matematiska resonemang
Du har svårt att ställa frågor, berätta hur du tänker eller förstå och kommentera andras argument.
Du kan ställa enkla frågor, hjälpa till att komma med argument samt förstå och kommentera delar av andras redovisningar.
Du kan ställa frågor, framföra egna argument samt kommentera andras redovisningar och på så sätt bidra till bra diskussioner i klassen.
Du kan ställa följdfrågor, framföra egna argument och kommentera andras redovisningar och på så sätt bidra till djupare diskussioner i klassen.

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Kommunikationsförmåga)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala om tillvägagångssätt
Du har svårt att beskriva hur du går tillväga för att lösa en uppgift.
Du kan med visst stöd beskriva hur du gått tillväga för att lösa en uppgift.
Du kan beskriva hur du gått tillväga för att lösa en uppgift.
Du kan med tydlig struktur, som gör det lätt att följa din tankegång, beskriva hur du gått tillväga för att lösa en uppgift.
Redogöra för tillvägagångssätt
Du redovisar inte dina uträkningar.
Du redovisar delar av dina uträkningar.
Du redovisar dina uträkningar.
Du redovisar klart och med tydlig struktur alla dina uträkningar.
Använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
Du är osäker på användningen av bilder, symboler, tabeller grafer eller andra matematiska uttrycksformer.
Du använder enkla bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer som kan vara lämpliga till aktuella sammanhang.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer lämpliga till aktuella sammanhang.
Du visar säkerhet i användningen av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer anpassade till rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: