Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamns kommun - Omdömesmatris Musik för åk 7-9

Skapad 2017-01-24 17:22 i Kristinebergskolan Oskarshamn
En omdömesmatris som används för att visa hur långt eleven har utvecklats inom förmågorna i ämnet musik.
Grundskola 7 – 9 Musik
Spela piano eller gitarr på en årskursanpassad nivå:
- i musikaliska former (individuellt/gruppspel) - i olika slags musikaliska genrer
Du deltar och tar några ackord med hjälp.
Du spelar enkla melodier, byter ackord med visst flyt, ackompanjerar. Du bidrar till ett musikaliskt uttryck.
Du spelar enkla melodier, byter ackord med relativt gott flyt, ackompanjerar med passande karaktär. Du har delvis personligt uttryck.
Du spelar enkla melodier, byter ackord med gott flyt, ackompanjerar med passande karaktär. Du har personligt uttryck.
Spela slagverk och/eller bas på en årskursanpassad nivå.
- i musikaliska former (individuellt/gruppspel) - i olika slags musikaliska genrer
Du försöker hålla en puls.
Du spelar och håller pulsen med viss säkerhet.
Du spelar säkert med stadigt tempo och puls.
Du spelar säkert med stadigt tempo och puls. Du varierar spelet med passande karaktär och periodkänsla.
Sjunga på årskursanpassad nivå.
- i musikaliska former (individuellt/grupp) - i olika slags musikaliska genrer
Du deltar ibland i gemensam sång.
Du deltar i sång, följer med viss säkerhet, rytm och tonhöjd. Du lyssnar och anpassar dig i viss mån till andra röster eller instrument. Du har en delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. Du bidrar till ett musikaliskt uttryck.
Du deltar i sång, följer med relativt god säkerhet, rytm och tonhöjd. Du lyssnar och anpassar dig i relativt hög grad till andra röster eller instrument. Du har en relativt väl fungerande teknik och passande karaktär. Du har delvis personligt uttryck.
Du deltar i sång, följer med god säkerhet, rytm och tonhöjd. Du lyssnar och anpassar dig i hög grad till andra röster eller instrument. Du har en väl fungerande teknik och passande karaktär. Du har personligt uttryck.
Skapa musik med hjälp av röst, instrument eller digitalt verktyg på en årskursanpassad nivå.
Du bidrar utifrån egna musikaliska idéer i begränsad omfattning till en komposition.
Du bidrar utifrån egna musikaliska idéer som prövas i olika kombinationer av musikaliska byggstenar. Du skapar kompositioner som till stor del har en fungerande form.
Du har egna musikaliska idéer som prövas och omprövas i olika kombinationer av musikaliska byggstenar. Du skapar kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Du har egna musikaliska idéer som prövas och omprövas i olika kombinationer av musikaliska byggstenar. Du skapar kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer en på årskursanpassad nivå.
Med stöd kan du kombinera musik med andra uttrycksformer.
Du kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Du kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Du kombinerar musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Värdera ditt eget och andras musicerande på en årskursanpassad nivå.
Med stöd och i samarbete kan du bedöma eget och andras musicerande.
Du ger enkla omdömen om eget och andras musicerande och ger förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du ger utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ger förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du ger välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ger förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Analysera och samtala på årskursanpassad nivå om musikens uttryck i olika sammanhang:
- Sociala - Kulturella - Historiska
Med stöd och i samarbete kan du resonera om musikens olika funktioner.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har/haft. Du urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag i viss utsträckning.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har/haft. Du urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag i relativt hög utsträckning.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har/haft. Du urskiljer och jämför musikaliska karaktärsdrag i hög utsträckning.
Urskilja (höra/se) instrument på årskursanpassad nivå.
Du urskiljer något instrument.
Du urskiljer olika instrument och instrument-grupper med viss säkerhet och beskriver deras funktion i olika sammanhang.
Du urskiljer olika instrument och instrumentgrupper med relativt god säkerhet och beskriver deras funktion i olika sammanhang.
Du urskiljer olika instrument och instrumentgrupper med god säkerhet och beskriver deras funktion i olika sammanhang.

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: