Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning i musik vt- 18

Skapad 2017-01-30 16:51 i Röselidsskolan Lerum
Kunskapskrav åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Musik

Elevens uppnådda kunskapsnivå markeras med grönt.

På väg mot grundläggande nivå.
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå.
Sjunga
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet, rytm och tonhöjd.
Spela
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma.
Ackompanjera
Eleven kan bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Eleven kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Tajming
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Eleven sjunger eller spelar på något instrument med god tajming och med passande karaktär.

På väg mot grundläggande nivå.
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå.
Skapa
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former.
Komponera
Eleven kan pröva hur musikaliska mönster kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan pröva hur musikaliska mönster kan sättas samman till en till stora delar fungerande komposition.

På väg mot grundläggande nivå.
Grundläggande nivå
Utvecklad nivå.
Diskutera
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Kommunicera
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser.
Påverkan
Eleven kan beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan beskriva och ge fler exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska begrepp
Eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrument
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Eleven kan med god säkerhet ge fler exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: