Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 5 Kollaskolan

Skapad 2017-01-30 21:06 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Idrott och hälsa år 5
Grundskola 5 Idrott och hälsa

Ej markerade rutor är sådan som vi ej arbetat med ännu. Bedömning kommer längre fram.

Insats krävs
Jag behöver visa/utveckla denna förmåga för att nå godtagbara kunskaper för årskursen.
Nivå 1
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 2
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 3
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Delta och anpassa rörelse
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer ( gå, springa, hoppa, landa, kasta, fånga, klättra, hänga, åla, krypa, balansera, stödja, rulla och rotera )i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser till viss del till aktiviteten.
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Jag kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar mina rörelser väl till aktiviteten.
Förstå och följa regler
 • Gr lgr11  -
 • Idh  1-3
 • Idh  4-6
Jag känner till några regler i lekar och spel och följer dem till viss del. Jag deltar och har viss kännedom om säkerhet och hänsynstagande.
Jag känner till några regler i lekar och spel och följer dem relativt väl. Jag deltar och har kännedom om säkerhet och hänsynstagande.
Jag känner till några regler i lekar och spel och följer dem väl. Jag deltar och tillämpar mina kunskaper om säkerhet och hänsynstagande.
Takt och rytm
 • Idh  4-6
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan till viss del härma enkla rörelser i takt till musik.
Jag visar takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser relativt väl.
Jag visar takt och rytm i danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser väl.
Simma
 • Idh  4-6
Jag deltar i simundervisningen.
Jag känner mig trygg i vattnet och kan förflytta mig med relativt god simförmåga.
Jag kan även hoppa/ dyka i på djupt vatten och sedan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Hantering av nödsituationer vid vatten
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Jag har deltagit i undervisning om badvett och isvett och visar att jag vet hur man hanterar nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Orientera sig
 • Idh  4-6
Jag förstår hur en karta är uppbyggd och fungerar och kan till viss del orientera mig i min närmiljö, ex. skolgården.
Jag kan orientera mig i min närmiljö och förstå enkla kartskisser, tex skolgårdskartor och områdeskartor.
Jag kan passa kartan. Jag kan orientera mig väl i min närmiljö.
Kartans symboler
 • Idh  4-6
Jag har kännedom om några av kartans vanligast färger och tecken.
Jag har kännedom om kartans vanligast färger och flera karttecken.
Jag kan kartans vanligaste färger och de flesta av kartans vanligaste karttecken.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Jag kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till allemansrättens regler.
Jag kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till allemansrättens regler.
Jag kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till allemansrättens regler.
Anpassa sig efter olika förhållanden
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Jag har deltagit i undervisning om hur hur man kan anpassa sig till olika förhållanden och visar att jag har viss förståelse för lager på lagerprincipen.
Jag visar att jag har relativt god förståelse för lager på lager principen.
Jag visar att jag har god förståelse för lager på lager principen.
Hälsa
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Jag har viss kunskap om hur olika aktiviteter kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag har relativt god kunskap om hur olika aktiviteter kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag har god kunskap om hur olika aktiviteter kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Ansvar - arbetsmiljön i samband med idrottslektionerna
 • Gr lgr11
Jag tar visst ansvar för mig själv under genomgångar och behöver utveckla min förmåga att lyssna och ta in instruktioner, genomföra de uppgifter man ska och använda material på rätt sätt till rätt sak.
Jag tar oftast ansvar för att lektionen genomförs på ett bra sätt. Ex är oftast uppmärksam och lyssnar vid samlingar, gör för det mesta de uppgifter man ska och använder oftast material på ändamålsenligt sätt.
Jag tar eget ansvar för att lektionen genomförs på ett bra sätt. Ex är uppmärksam och lyssnar vid samlingar och gör de uppgifter man ska och använder material på ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: