👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BeMa år 1-3, mäta, geometri samt sannolikhet och statistik

Skapad 2017-02-02 16:12 i Hällevadsholms skola Munkedal
Matris för elevens kunskapsutveckling i matematik. Efter bedömningsmaterialet BeMa.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Tid

Påbörjat
På god väg
Klarar
År 1
Kan klockan - hel och halv.
Kan veckodagarna.
Kan de fyra årstiderna (berättar om dem).
År 2
Kan klockan - kvartar
Kan månaderna (rabbla, före/efter, vilka månader som hör till vilken årstid).
Uppskatta tider
År 3
Kan klockan - analog tid (5 min)
Vet hur tidsbegreppen hör samman (från sekund till år).
Beräknar enkla tidsskillnader (hel, halv timma samt kvartar).

Längd

Påbörjat
På god väg
Klarar
År 1
Jämför längder.
Förstår mätandets idé - man måste mäta med samma enhet för att kunna jämföra.
Mäter med icke standardiserade mätenheter.
År 2
Vet varför man mäter längder.
Mäter med linjal, måttband o dyl. (m, cm).
År 3
Kan uppskatta och mäta längder (m, cm). Förstår sambandet mellan meter och centimeter.
Förstår begreppet omkrets.

Massa

Påbörjat
På god väg
Klarar
År 1
Kan jämföra massa genom att väga i händerna.
År 2
Vet varför man väger.
Kan använda en balansvåg.
År 3
Kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av massor (kg, hg och g).

Volym

Påbörjat
På god väg
Klarar
År 1
Jämför volymen i olika kärl.
År 2
Vet varför man mäter volym.
År 3
Kan uppskatta, mäta och göra enkla jämförelser av volymer (l och dl).

Geometri

Påbörjat
På god väg
Klarar
År 1
Ritar vidare på ett påbörjat mönster.
Ritar vidare på påbörjad symmetri.
Ritar av klassrummet ovanifrån.
År 2
Känner igen och beskriver två- och tredimensionella objekt.
År 3
Kan beskriva likheter och skillnader mellan två- och tredimensionella objekt.
Kan bygga enkla tredimensionella figurer utifrån en instruktion (t ex legobeskrivning).
Jämför areor.

Statistik

Påbörjat
På god väg
Klarar
År 1
Sorterar/klassificerar - ser likheter och skillnader.
År 2
Gör och tolkar tabeller.
Avläser stapeldiagram.
År 3
Tolkar och gör egna stapeldiagram.
Resonerar kring slumpmässiga händelser i experiment och spel.