👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 4-5

Skapad 2017-02-03 08:05 i Hosjöskolan Falun
Arbetsområden Vikingatiden, Medeltiden och Vasatiden.
Grundskola 5 Historia

.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Har kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer
Resonemang
För resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar
Kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du visar dina kunskaper genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du visar dina kunskaper genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar dina kunskaper genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Begrepp
Har ännu inte visat förmåga inom detta område.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Svenska
Läsa faktatexter
Du behöver mycket stöd när du ska läsa och förstå faktatexter.
Du kan till viss del förstå det lästa i de texter vi läser i historia.
Du förstår stora delar av det lästa i faktatexterna.
Du har god förståelse av det lästa faktatexterna.
Svenska
Skriva faktatexter och andra texter
Du behöver mycket stöd när du ska skriva en text.
Du behöver stöd när du skriver olika texter
Du har bra strategier när du skriver faktatexter. Du kan ibland behöva stöd.
Du har goda strategier för att skriva olika texter