Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Ove: Jämförelse bok och film

Skapad 2017-02-06 08:55 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 8
F
E
D
C
B
A
Läsförståelse
Sammanfattning, handling osv.
Du gör enkla sammanfattningar av innehållet med en viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet med en relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet med en god koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Tolkning
Budskap, person-beskrivningar, omdöme osv.
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap, i boken och filmen, utifrån egna erfarenheter, olika livs- och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och som kan läsas mellan raderna, i boken och filmen, utifrån egna erfarenheter, olika livs- och omvärldsfrågor.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och som kan läsas mellan raderna eller är dolda, i boken och filmen, utifrån egna erfarenheter, olika livs- och omvärldsfrågor.
Analys
Författare, samtiden, handling osv.
Du kan föra enkla resonemang om boken/filmen med kopplingar till dess upphovsmän. Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur boken/filmen har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Du kan föra utvecklade resonemang om boken/filmen med kopplingar till dess upphovsmän. Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur boken/filmen har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om boken/filmen med kopplingar till dess upphovsmän. Du drar väl underbyggda slutsatser om hur boken/filmen har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som de har tillkommit i.
Skriftligt
Du kan skriva texten med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva texten med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva texten med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Använda källor
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Sammanställningen innehåller i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor. Sammanställningen innehåller relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor. Sammanställningen innehåller väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: