Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kemi matris inlämningsuppgift Fotosyntesen

Skapad 2017-02-08 22:54 i Torpskolan Lerum
inlämningsuppgift/labbrapport utifrån historiska kemiexperiment från filmen fotosyntesen- den livsviktiga processen och hur den upptäcktes (GR utbildning)
Grundskola 6 Kemi

Till uppgifterna där du ska beskriva experimentet, skriva ner resultat och dra en slutsats.
Till uppgifter där du ska förklara naturvetenskapliga begrepp kopplat till uppgiften.

Beskrivning

Beskriv hur experimentet ska utföras så att någon annan kan upprepa experimentet. Tänk på hur man beskriver ett recept stegvis. Använd förkortningen (B) om du vill för att visa när du beskriver experimentet var beskrivningen börjar.

Resultat

Här redogör du för vad du verkligen sett i filmen och vad som hände i laborationen. Beskriv enkelt vad som hänt och redovisa därefter vilka resultat du fått. Resultat är det man kan se och mäta, inte vad du tror och tänker. Det blev blått. Vattnet började koka. Ballongen reste sig, osv.Använd förkortningen (R) om du vill visa var i texten du skriver ditt resultat.

Slutsatser

Här förklarar du vad som hänt och varför det hände så. Hur kom det sig att det blev som det blev? Finns det någon förklaring?
Använd förkortningen (S) om du vill för att visa när du börjar skriva slutsatsen till experimentet i texten.

Förklarningar

Få med detaljer i ditt svar och förklara naturvetenskapliga begrepp du använder i texten, texten ska vara lätt att förstå.

Bedömningsmall för laborationsrapport/inlämningsuppgift

E
C
A
Förklarningar
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Rapportens språk och struktur
Kan göra en begriplig beskrivning av en undersökning.
Kan skriva en rapport efter naturvetenskaplig modell. Använder uttryck och begrepp som är relevanta för laborationen.
Använder de naturvetenskapliga begreppen säkert och korrekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: